EW07 omslag 600
21 april 2020

Start zonnewal A32 bij Heerenveen

06 Start A32 zonnewal

Op een perceel van Staatsbosbeheer bouwt Rooftop Energy een zonnewal van 600 m op het talud van de A32 bij Heerenveen. De zonnewal, ten noorden van de snelwegafslag naar Oudeschoot en Heerenveen-Zuid, wordt bijna 600 m lang en zo’n 10 m hoog. De panelen komen op staanders van zo’n 2 m hoog ter behoud van de groene wal.

Er worden circa 3.300 XL-zonnepanelen geplaatst. De jaarlijks opgewekte energie staat met 1,4 miljoen kWh gelijk aan het verbruik van meer dan 425 huishoudens. De jaarlijkse CO2-reductie is 800 ton. De zonnepanelen zijn gedeeltelijk transparant zodat het zonlicht tussen de cellen door kan schijnen en worden op afstand van elkaar geplaatst waardoor het regenwater de grond kan bereiken. Hierdoor komt er licht bij de grond en blijft de natuur in stand.

Duurzaamheidsprogramma

De aanleg van de zonnewal past binnen de ambities uit het duurzaamheidsprogramma dat de gemeente Heerenveen in 2019 heeft vastgesteld. Energietransitie is een belangrijk onderdeel in dit programma, met als doel om toe te werken naar een energie neutrale gemeente in 2050.

Jelle Zoetendal, wethouder gemeente Heerenveen, over deze stap in de energietransitie: 'Dit is het eerste zonnepark dat wordt gerealiseerd in de openbare ruimte van onze gemeente. We zijn blij met deze duurzame energiebron, die ons helpt om de komende jaren over te schakelen naar schone energie.'

Leendert Florusse, ceo Rooftop Energy: 'Er is in het project gezocht naar een optimum tussen natuurbehoud en -ontwikkeling, landschappelijke inpassing, veiligheid en esthetiek.'