Omslag_EW05 600
7 januari 2021

Stop biomassaverbranding, maar niet voor pelletketels

Pelletketels draaien voor 100 % op binnenlands restafval

Houtgestookt

Stop onmiddellijk met investeren in biomassa- en kolencentrales die houtpellets verbranden. Daartoe roepen diverse milieuorganisaties 11 Nederlandse banken op in een brandbrief. De Nederlandse vereniging voor bioketelleveranciers (NVBK) voelt zich niet aangesproken. ‘Onze ketels draaien 100 % op Nederlands houtafval’, aldus voorzitter Eppo Bolhuis.

In de brandbrief van 4 januari aan 11 Nederlandse banken vragen het Comite Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en Leefmilieu om bij hun investeringsbeleid maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. ‘Als Nederland de klimaatcrisis serieus neemt, dan moeten banken hier een serieuze en leidinggevende rol innemen en hun investeringsbeleid rigoureus omgooien’.

Van de regen in de drup

De briefschrijvers vinden dat banken zich moeten richten op de opwekking van échte hernieuwbare energie zoals zon, wind, bodemwarmte en aquathermie. Niet op vormen die de klimaat- en biodiversiteitscrisis verergeren, zoals biomassaverbranding. 
Fenna Swart, voorzitter van Comite Schone Lucht: ‘Deze vorm van gesubsidieerde houtverbranding voor energie is verre van duurzaam en brengt ons van de regen in de drup. Het opstoken van hout is extreem luchtvervuilend en verergert de huidige klimaatcrisis door massale roofbouw van natuurgebieden en systematische kaalkap van bossen in binnen- en buitenland.’
‘Nederland neemt de verkeerde afslag door in te zetten op biomassa’, zegt mede-ondertekenaar Johan Vollebroek van MOB over de vele initiatieven in Nederland die zich richten op het opwekken van energie (elektriciteit en warmte) door houtverbranding.

Nederlands restafval

Eppo Bolhuis, voorzitter van de NBKL, reageert dat de oproep wat hem betreft niet geldt voor investeringen in biomassaketels van de leveranciers die zijn brancheorganisatie vertegenwoordigt. ‘De discussie gaat vooral over de import van houtsnippers voor grote elektriciteitscentrales die nu nog op gas of vooral kolen draaien’, aldus de voorzitter. De brandstof (houtpellets en -snippers) waarop onze biomassaketels draaien is voor 100 %  afkomstig van Nederlands snoei-afval en van hout- en meubelfabrieken.‘

Pelletketels zijn milieuvriendelijk

De grote slag in de energietransitie moet nog worden gemaakt. Daarbij staan volgens Bolhuis ook andere duurzame energiebronnen zoals windenergie onder het vergrootglas door de negatieve effecten op bijvoorbeeld de biodiversiteit. Ook de productie van accu’s om de groen opgewekte energie op te slaan, is volgens hem zeker niet onomstreden. In elk geval staan wij in voor de milieuvriendelijkheid van de brandstof waarmee pelletketels en -kachels worden gevoed.’

Lees ook:

 

Brandbrief

De brandbrief is verstuurd aan de CEO`s van ABN AMRO, Aegon, ASN Bank, ASR Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Deutsche Bank Nederland, ING Groep, Nationale Nederlanden Investment, Rabobank Nederland, SNS Bank en Triodos Bank.

Download de brandbrief