EW02 Cover 600
20 november 2020

Strengere geluidseisen buitenunits vanaf 1 januari 2021

Webinar over rekentool geluidseisen warmtepompen en airco’s

buitenunit.JPG

Op 1 januari 2021 treden de geluidseisen voor buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking in werking. Om vooraf te kunnen bepalen of een installatie voldoet, heeft het ministerie van BZK in samenwerking met enkele brancheorganisatie een rekentool laten ontwikkelen door LBPsight. Tijdens een webinar op 2 december geven de betrokken brancheorganisatie een uitleg van de rekentool.

De geluidseisen gaan gelden voor bestaande woningen en woongebouwen en voor aanvragen van bouwvergunningen voor nieuwe woningen en woongebouwen. De bepalingsmethode voor deze eisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 die eveneens in werking zal treden op 1 januari. Deze bepalingsmethode is een geluidsmeting op locatie. Op basis van akoestische berekeningen kan er echter vooraf aannemelijk gemaakt worden dat voldaan wordt aan de geluidseis.

Geluidvermogen

Voor deze berekeningen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) een rekentool laten opstellen. Deze berekent in een gegeven situatie het maximaal geluidvermogen niveau dat voor een buitenunit toelaatbaar is. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie verschillende grondgebonden situaties en een vijftal situaties van een buitenunit bij appartementenbouw.

De rekentool en handleiding zijn te downloaden op de site rijksoverheid.nl.

Fred Vos 275x275 Kleur

Aanmelden webinar

De rekentool is ontwikkeld door LBPsight in samenspraak met Techniek Nederland, Vereniging Warmtepompen, NVKL en NVI. Deze brancheorganisaties organiseren op 2 december van 15.00 tot 16.00 uur gezamenlijk een webinar om een uitgebreide toelichting op de geluidseisen te geven en de rekentool te demonstreren. Onder andere Fred Vos (foto) van Techniek Nederland geeft een toelichting hoe je het maximale geluidsniveau kunt bepalen, en welke stappen je moet ondernemen om te komen tot de juiste selectie.

Meer informatie over de inhoud en aanmelden voor het webinar kan via de website van het FME