EW07 omslag 600
5 februari 2020

Subsidie voor zonne-energie moet omhoog

subsidie zon-klein

Ruim 6.000 projecten voor zonne-energie op daken dreigen niet door te gaan doordat de subsidiepot leeg is. Dit brengt het behalen van de klimaatdoelen voor dit jaar (-14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissie-reductie) in gevaar.

Dat zegt een brede coalitie van onder meer Techniek Nederland, Holland Solar, FME, VNG, Urgenda en de milieuorganisaties vandaag in een brief aan minister Wiebes van EZK. De ondertekenaars van de brief roepen minister Wiebes en de Vaste Kamercommissie voor EZK op de mogelijkheden voor subsidiëring van zonne-energie op daken de komende jaren te verruimen en daarmee de energietransitie extra vaart te geven. Zij willen daarover op korte termijn een gesprek met minister Wiebes.

Geld is er

De coalitie meent dat een verhoging van het budget voor SDE+-subsidie mogelijk is. ‘Dit geld is er ook via de Opslag Duurzame Energie. Een goede besteding levert naar schatting dit jaar nog een halve Mton CO2-reductie en 1,5 TWh extra duurzame energie op’, aldus de ondertekenaars.

Voorkomen boete EC

Als de 6.000 projecten niet worden uitgevoerd is de kans groot dat ons land het klimaatdoel voor dit jaar niet behaalt. Daarmee verhoogt de staat het risico op een boete van de Europese Commissie. Volgens Europese afspraken over de opwekking van duurzame energie moet dit jaar minimaal 14 procent uit een duurzame bron komen.