Omslag_EW05 600
18 februari 2020

Techniek Nederland en NVKL gaan nauw samenwerken

Samenwerking Techniek Nederland-NVKL_1

Gezien de snelle groei van de toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken gaan Techniek Nederland en NVKL, de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek, de krachten bundelen. Daarmee willen beide organisaties de energietransitie extra vaart geven.

Voorzitters Doekle Terpstra van Techniek Nederland (rechts) en Mart Peeman van NVKL bevestigden de samenwerking 17 februari met een symbolische handtekening. De verenigingen gaan onder meer samenwerken op het gebied van kwaliteit, vakopleidingen en dienstverlening.

Krachtenbundeling

Doekle Terpstra is blij met de voorgenomen afspraak: ‘Techniek verdient alle erkenning. Samen kunnen wij de technieksector nóg beter in de etalage zetten. De strategische samenwerking levert grote voordelen op.  Zo gaan we onze belangenbehartiging en dienstverlening versterken door de kennis bij de beide verenigingsbureaus optimaal te benutten. Daar plukken onze leden de vruchten van.’

Installateur steeds belangrijker

Mart Peeman van NVKL ziet dat de vakgebieden warmte-, koude- en ventilatietechniek steeds meer met elkaar verbonden zijn. Daarom is het volgens hem logisch om nu deze stap zetten. ’De rol van installateurs wordt steeds belangrijker. Opdrachtgevers doen steeds vaker een beroep op installateurs voor ontwerp en integraal energieadvies. Dat is een grote uitdaging. Techniek Nederland en NVKL gaan hun leden daarin ondersteunen.’

Uitgebreide samenwerkingsagenda

Beide organisaties zetten zich via Opleidingsfonds Wij Techniek | Wij Techniek al langer samen in op het gebied van onder meer scholing en arbeidsmarkt. Met de ondertekening vandaag krijgt de samenwerking een structureel karakter. De komende maanden werken Techniek Nederland en NVKL aan een uitgebreide samenwerkingsagenda. Tijdens de Vakbeurs Energie in het najaar zullen de voorzitters deze agenda presenteren.