EW02 cover 600
15 januari 2019

Techniek Nederland wil milieubeweging en FNV terug aan de klimaattafel

knopTechniek Nederland directeur Erik van Engelen en vicevoorzitter Claudia Reiner onthullen logo op Rotterdam CS

Uneto-VNI heet vanaf vandaag Techniek Nederland. Doel van de naamsverandering is meer herkenbaarheid en een duidelijker profiel voor de technieksector. Vanmiddag om 16 uur geeft vicevoorzitter Claudia Reiner, met de onthulling van het nieuwe logo op Rotterdam CS, het officiële startsein.

Techniek Nederland wil een centrale rol vervullen bij de energietransitie en voorzitter Doekle Terpstra roept op de dag van de naamswijziging milieubeweging en FNV op om terug te keren aan de klimaattafel.

Breed draagvlak nodig

'De brancheorganisatie vervult een sleutelrol bij de onderhandelingen over en de implementatie van het Klimaatakkoord'zegt Terpstra. 'We gaan gebouwen en woningen in ons land CO2-neutraal maken, een operatie waar we tot 2050 de tijd voor nemen. Dat is realistisch en haalbaar, maar dan moeten we nu wel in actie komen. De eerste mijlpaal is een CO2-reductie van 49%, de doelstelling voor 2030. Het is daarvoor essentieel dat de natuur- en milieuorganisaties én de FNV terug aan tafel komen. Met een breed draagvlak vergroten we de kans om de doelstellingen te realiseren, aldus Terpstra.’

FNV en Milieuorganisaties

De milieuorganisaties vinden dat het bedrijfsleven niet genoeg meebetaalt aan de energietransitie en zijn ongelukkig dat er geen CO2-heffing komt voor de grote industriële uitstoters. FNV is bezorgd over de lastenverdeling bij de miljarden kostende energietransitie en over de aansluiting van werknemrs op de "nieuwe" banen.

Ambitieus, maar realistisch

‘Techniek Nederland is ambitieus, maar ook realistisch’, vervolgt Terpstra. ‘Het is niet zo dat we de cv-ketel en het gasleidingnetwerk al kunnen afschrijven. Integendeel; we hebben álle opties nodig om onze woningen en gebouwen te verduurzamen. Daar passen ook technieken in die nu nog volop in ontwikkeling zijn, zoals duurzaam gas en waterstofgas. Ook ons uitgangspunt is dat we burgers niet onnodig op kosten jagen én het bedrijfsleven concurrerend houden.’

Nieuwe naam

De technieksector behoort tot de snelst groeiende bedrijfstakken in ons land. In de sector werken 150.000 mensen en dat aantal groeit binnen afzienbare tijd door naar 200.000 werknemers. Het productievolume zal toenemen van 21 miljard euro in 2019 tot 23 miljard euro in 2023. De nieuwe naam maakt de veelzijdigheid van de sector volgens Terpstra meer dan ooit zichtbaar. 'De hele sector ademt innovatie, dat geldt voor de grote ondernemingen, maar zeker ook voor de kleinere bedrijven. En de energietransitie heeft geen kans van slagen zonder techniek.’