EW04 Omslag 600
21 april 2020

TenneT wil innovatieve zeekabel voor 2 GW netaansluiting

04b Tennet© TenneT

In 2030 zal 40 procent van de elektriciteit in Nederland afkomstig zijn van windparken op zee. Naast de reeds geplande acht netaansluitingen van 0,7 GW zal TenneT in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee netaansluitingen van 2 GW op zee aanleggen. Drie extra 2 GW offshore netaansluitingen in het LanWin- en Balwin-gebied zullen de capaciteit van TenneT's offshore netaansluitingen in Duitsland tot 2030 opvoeren tot meer dan 17 GW.

Een 2 GW offshore-netaansluiting bestaat nog niet. TenneT heeft acht kabelleveranciers gevraagd om deze 'next level' onderzeese kabelsystemen te ontwikkelen. Dit nieuwe kabelsysteem is nodig voor de geplande 2 GW offshore-netaansluitingen in Nederland (IJmuiden Ver) en in Duitsland (LanWin en Balwin). Een 525 kV HVDC geëxtrudeerd (kunststof geïsoleerd) onderzees kabelsysteem voor een 2 GW capaciteit is momenteel nergens ter wereld toegepast. Het ontwikkelingsprogramma moet resulteren in een gecertificeerd kabelsysteem dat TenneT kan toepassen in de drie projecten en in projecten met hetzelfde vermogen en dezelfde spanning. Hierdoor worden de kosten gereduceerd en de ruimtelijke impact geminimaliseerd.

Ontwikkelingsprogramma

Om 2 GW offshore-netwerkaansluitingen te koppelen aan het onshore netwerksysteem is een nieuw gecertificeerd kabelsysteem nodig. Dit kabelsysteem verbindt een 2 GW-platform met een landstation. Om het benodigde 2 GW vermogen te transporteren is een onderzees kunststof geïsoleerd kabelsysteem nodig dat werkt op een spanningsniveau van 525 kV DC. TenneT verwacht dat de ontwikkeling van het onderzeese kabelsysteem in het voorjaar van 2022 zal resulteren in een gecertificeerd kabelsysteem. Het ontwikkelingsprogramma stelt zowel de ontwikkelaars als TenneT in staat om op tijd en kostenefficiënt een nieuw kabelsysteem op te leveren. 

Minder ruimtelijke en milieubelasting

De noodzaak om dit onderzeese kabelsysteem te ontwikkelen is afgeleid van de verwachting dat het de productie- en installatiekosten zal verlagen. Niet alleen voor het kabelsysteem zelf, maar ook voor het gehele netconcept, inclusief het High Voltage Direct Current (HVDC) offshore platform en het HVDC-landstation. TenneT verwacht met de gebundelde installatie een aanzienlijke kostenreductie te realiseren. Naast een verlaging van de installatiekosten wordt ook een verlaging van de baggerkosten verwacht, omdat alle kabels in een enkele sleuf kunnen worden gelegd. Deze aanpak leidt ook tot minder platformen en landstations. Dit is niet alleen financieel interessant, maar beperkt ook de gevolgen voor de ruimte en het milieu.