EW02 cover 600
21 mei 2019

Thea Koster nieuwe voorzitter Techniekpact

VoorzitterTechniekpact_TheaKosterFotografie door Nina Crebas

Thea Koster, lid van het College van Bestuur van Deltion College Zwolle is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Landelijke Regiegroep Techniekpact. Zij zal zich tot eind 2020 inzetten voor een optimale afstemming tussen landelijk beleid en regionale uitvoering van het Techniekpact.

Pieter Waasdorp, directeur Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maakte deze benoeming bekend tijdens de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact 2020 op de Brainport Industries Campus te Eindhoven.

Verduurzamen infrastructuur

Voor de volgende stap van het Techniekpact zal de nadruk liggen op het inzetten van de Techniekpact infrastructuur voor de nieuwe agenda’s zoals het Klimaatakkoord, de energietransitie, circulaire economie en leven lang ontwikkelen. Het streven daarbij is te komen tot een samenhangend beleid en afgestemde acties en instrumenten, landelijk en regionaal, voor de arbeidsmarkt van technisch talent.

Technische arbeidsmarkt

Volgens Koster heeft het Techniekpact zich de afgelopen jaren bewezen als een effectieve aanpak om regionaal samen te werken aan een toekomstbestendige technische arbeidsmarkt. ‘We zien nieuwe agenda’s ontstaan die alleen kunnen slagen als er voldoende geïnvesteerd wordt in human capital. Ik roep partijen op om de infrastructuur van het Techniekpact te benutten. Die kenmerkt zich door actie in de regio in verbinding met landelijk beleid.’

Instroomcijfers stabiliseren

De cijfers van de Techniekpact Monitor 2019 bevestigen de noodzaak voor een samenhangende aanpak. De vraag op de arbeidsmarkt naar technisch en ict personeel neemt nog altijd flink toe: ruim 71.000 vacatures in de techniek en 15.000 in de ict (Q4 2018, bron UWV).

Vrouwen

Opvallend is dat sinds het begin van het Techniekpact er een stijging is van 24 procent van het aantal vrouwen in een technisch beroep. Daar tegenover stabiliseren de cijfers in het onderwijs van het aantal leerlingen en studenten dat kiest voor een bètatechnisch vakkenpakket of een bètatechnische studie. Sinds studiejaar 2015/2016 ligt de keuze voor technisch of NaSk-profiel op het vmbo op 20 procent, voor een N-profiel op havo/vwo op 50 procent én is de totale instroom voor mbo techniek 29 procent en voor bètatechnisch hoger onderwijs 29 procent.