Omslag_EW05 600
22 februari 2021

TNL wil aansluittermijn van 3 weken voor kleinere projecten

Wetsvoorstel Energiewet

Energiewet Ministerie EZK

Techniek Nederland is positief over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel Energiewet, maar pleit voor een aansluittermijn van maximaal 3 weken voor kleinere projecten om te voorkomen dat de energietransitie en het oplossen van de woningnood vertraging oploopt.

Dat is te lezen in de reactie die de brancheorganisatie heeft gegeven in de consultatieronde voor het afgelopen december door het ministerie van EZK ingediende wetsvoorstel Energiewet. Het wetsvoorstel spreekt nu over de vervanging van de huidige maximum aansluittermijn op het elektriciteitssysteem van 18 weken door ‘een redelijke termijn’. De brancheorganisatie verwacht dat dit leidt tot vertraging of het stilvallen van duurzame woningbouwprojecten, zonne-energieprojecten. Ook de uitbreiding van de kleinschalige laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer loopt vertraging op.

Centrale aansturing blijft nodig

Het wetsvoorstel beoogt de zeggenschap van de regio en gemeenten bij de aanleg van grootschalige energie-infrastructuur, zoals zon-pv en wind op land, te vergroten en de rol van de Rijksoverheid te beperken. Techniek Nederland benadrukt echter dat de veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie niet ophouden bij de gemeentegrenzen. Een toename van duurzame energie zorgt voor meer fluctuaties op het net. Voor het opvangen van fluctuaties en het voorkomen van onbalans moet centrale aansturing vanuit de Rijksoverheid of de provincies mogelijk blijven en wellicht zelfs worden uitgebreid.

Aansluiting van gesloten systemen

In de nieuwe Energiewet is geen aansluitplicht binnen een gesloten systeem opgenomen. Techniek Nederland vindt dit onwenselijk. De aansluiting van gesloten systemen met duurzame energieopwekking helpt om de energietransitie te versnellen, de maatschappelijke en financiële kosten omlaag te brengen en de congestie op het publieke net te verminderen. De brancheorganisatie pleit er daarom voor om beheerders van gesloten systemen in de nieuwe wet de mogelijkheid te geven om installaties voor duurzame energieopwekking aan te sluiten.

Lees de brief die Doekle Terpstra stuurde naar het ministerie van EKZ

Wetsvoostel Energiewet

Afgelopen december diende het ministerie van EZK het wetsvoorstel Energiewet in. De vervanger van de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 moet zorgen voor een betere stimulering van de energietransitie en bijdragen aan een schone energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en ruimtelijk inpasbaar is.