EW06 Omslag 600
30 april 2020

Uitstel BRL 6010 versie 1 februari 2019

legionella.JPG

Certificaathouders Legionellapreventie krijgen langer de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe eisen uit de BRL6010:2019, inclusief het behalen van het bewijs van vakmanschap Legionellapreventie.

BRL6010 “Legionellapreventie” is reeds op 1 februari 2019 bindend verklaard. Door vertraging in het accreditatieproces heeft aanwijzing van de BRL6010:2019 door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I & W) in de Drinkwaterregeling nog niet kunnen plaatsvinden. De datum van 1 augustus 2020 (15 maanden na bindendverklaring), waarop alle bedrijven volgens de 2019 versie gecertificeerd zouden moeten zijn, is daardoor niet haalbaar.

Toetsen op 2013-versie

Certificerende instellingen moeten, zolang de regeling nog niet wettelijk is aangewezen, blijven toetsen op de 2013-versie van de regeling. Omdat een aantal bedrijven mogelijk al is voorbereid op het voldoen aan de BRL6010:2019, hebben de certificerende instellingen de mogelijkheid deze bedrijven tegelijkertijd zowel op de vigerende 2013- als op de 2019-versie van de BRL toetsen. De resultaten van de toets op de 2019-versie kunnen in het beoordelingsrapport worden opgenomen. Een certificerende instelling mag eventueel ook een extra certificaat afgeven. Het certificaat op de 2013-versie moet in ieder geval gehandhaafd blijven totdat de nieuwe versie is aangewezen in de Drinkwaterregeling.

Overgangsperiode

InstallQ heeft met het Ministerie van I & W afgesproken dat bij de aanwijzing van de 2019-versie (na goedkeuring van de BRL door de Raad voor Accreditatie) in ieder geval voorzien zal worden in een ‘nieuwe’ overgangsperiode van 15 maanden. Deze gaat in op het moment dat BRL6010:2019 definitief wordt aangewezen.