Omslag_EW05 600
5 februari 2020

Uitstel geluidseis warmtepompen

Warmtepomp hoeft pas stiller ná 1 januari 2021

wp, fotograaf pedro sluiter  (2)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft uitstel aangekondigd voor de geluidseis, die oorspronkelijk per 1 juli 2020 in zou gaan. Daarmee lijkt het ministerie tegemoet te komen aan de bezwaren van onder andere Techniek Nederland, de Vereniging Warmtepompen en NVKL die zich zorgen maakten over de te snelle invoeringsdatum en de meetmethodiek.

De invoering van de geluidseisen voor warmtepompen (40dB -/- 5dB correctiefactor) was door BZK onder andere gekoppeld aan de invoering van de BENG-eisen. Voor de BENG-eisen is op 9 januari 2020 besloten deze pas op 1 januari 2021 te laten ingaan. Daarnaast speelt voor het ministerie een rol dat het opstellen van de bepalingsmethode voor de geluidseisen voor warmtepompen meer tijd kost dan was verwacht. Daarvoor wil het ministerie eind februari een wijziging van de Regeling Bouwbesluit voorleggen aan betrokken partijen.

Langere voorbereidingstijd

Door het uitstel is er nu meer tijd voor een zorgvuldige invoering van de geluidseisen en kan de sector zich beter voorbereiden op de aanscherping. Het ministerie wijst erop dat de overige eisen in de bedoelde wijziging van het Bouwbesluit wel zullen ingaan op 1 juli 2020. Publicatie van deze wijziging Bouwbesluit in het Staatsblad is voorzien voor april.