EW09 cover 600
11 september 2018

Uneto-VNI krijgt nieuwe naam: Techniek Nederland

Techniek Nederland wordt hét aanspreekpunt

beeld sector Techniek

Vanaf 15 januari 2019 gaat Uneto-VNI verder onder de naam Techniek Nederland. Het bestuur van de vereniging heeft dat op 6 september in een speciale vergadering besloten. De maatschappelijke relevantie van techniek heeft ertoe geleid dat wij menen dat de vereniging een nieuwe glasheldere sector verdient’, zegt voorzitter Doekle Terpstra in een eerste reactie.

‘Techniek is onmisbaar is voor de energietransitie die we in het kader van het te sluiten Klimaatakkoord willen bereiken’, aldus Terpstra. ‘Maar óók voor het oplossen van andere grote maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit, langer zelfstandig thuis wonen, verstedelijking en toenemende complexiteit van onze infrastructuur. Techniek Nederland zal de belangen van de leden en van de sector als geheel sterker dan ooit behartigen, zowel op regionaal als op nationaal niveau. ‘

Duidelijk profiel

Terpstra denkt dat de naamswijziging helpt voor een nog duidelijker profiel van de sector naar politiek en overheid, maar ook naar de organisaties waarmee de vereniging samenwerkt. ‘Techniek Nederland is vanaf januari 2019 hét aanspreekpunt voor de techniek. Zo krijgen we meer voor elkaar in het belang van onze leden.’

Regisseur van complexe techniekprojecten

Techniek Nederland is vanaf 15 januari niet alleen de naam van de nieuwe vereniging, maar ook een merknaam die installatiebedrijven gaan gebruiken richting consumenten en zakelijke opdrachtgevers. Terpstra: ‘De techniekbranche neemt een steeds sterkere positie in binnen de gebouwde omgeving, industrie en infratechniek. De nieuwe naam markeert die ontwikkeling. Onze leden zijn technische experts en ontwikkelen zich tot dienstverleners op een breed terrein. Ze plaatsen niet alleen technische systemen, maar voeren ook de regie over complexe technische projecten, van ontwerp en plaatsing tot beheer en onderhoud. Techniek Nederland zal die rol de komende jaren benadrukken en versterken.’

Geen vervreemding kleine leden

Terpstra is niet bang dat de naamswijziging kleinere bedrijven vervreemdt van de vereniging. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ook de installateur in de Dorpsstraat zich thuis zal blijven voelen onder deze brede paraplu. En trots zal zijn onderdeel te zijn van een vereniging die nu ook in naam stáát voor de techniek. Alle leden, groot, middelgroot en klein, hebben baat bij een glasheldere naam met een herkenbare klank. De nieuwe naam helpt om onze belangenbehartiging op landelijk niveau en regionaal te versterken. Ook als merknaam naar consumenten en zakelijke opdrachtgevers levert Techniek Nederland meer duidelijkheid en bekendheid op. Dat is winst voor álle leden.’

Positie versterken

De naamsverandering is niet ingegeven door de wens meer leden te kunnen werven en ook niet om andere branches onder de paraplu van Techniek Nederland te brengen. Maar de krachtige positionering zal volgens Terpstra zeker helpen om nieuwe leden te interesseren voor het lidmaatschap. ‘Het gaat erom dat wij de positie van de vereniging en de huidige leden versterken. Ook nu al zien we een gestage aanwas van nieuwe leden. En als blijkt dat andere brancheorganisaties zich willen aansluiten in het techniekdomein, gaan wij vanzelfsprekend het gesprek aan.

Logo en huisstijl

De komende maanden voert UNETO-VNI nog de huidige naam, met Techniek Nederland als toevoeging. In januari 2019 wordt de naam Techniek Nederland en presenteert de vereniging een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.