Omslag_EW05 600
28 oktober 2019

Valse mbo-diploma’s in tekortsectoren

Doe de diplomacheck

mbo

Er zijn steeds vaker signalen dat met name in tekortsectoren zoals Techniek en zorg valse mbo-diploma’s circuleren. Dat zegt Ton Heerts, voorzitter MBO Raad op basis van signalen die de raad krijgt van scholen. Techniek Nederland heeft nog geen signalen ontvangen van leden die zijn geconfronteerd met vervalsingen maar adviseert haar leden alert te zijn.

Bedrijven die twijfelen aan de juistheid kunnen volgens de MBO-raad eenvoudig een check doen op de juistheid van een diploma door de potentiele werknemer een digitaal uittreksel te laten overleggen uit het diplomaregister van DUO.

Diplomaregister

Scholen vertellen aan de Raad dat zij vaker worden benaderd door werkgevers die de juistheid van een diploma willen laten checken. En er dan via het diplomaregister achter te komen dat het een vervalsing is. Iemand heeft bijvoorbeeld nooit op de betreffende school gezeten. Of heeft er wel gezeten maar een heel andere opleiding gedaan dan waarvoor hij of zij een diploma aan de werkgever laat zien.

Levensgevaarlijk

Heerts: ‘De afgelopen maanden hebben we daarvan voorbeelden gezien in de installatietechniek en de zorg. Om de fraude te ontmantelen kunnen scholen en werkgevers gebruik maken van het diplomaregister. In voorkomende gevallen kunnen zij bij ontdekking ook samen aangifte doen van valsheid in geschrifte. Je moet er toch niet aan denken dat bijvoorbeeld een niet gekwalificeerde elektromonteur werk uitvoert dat levensgevaarlijke situaties oplevert.’

Misbruik van schaarste

Fraudeurs lijken volgens Heerts gebruik te kunnen maken van de schaarste op de arbeidsmarkt. ‘Een mbo-diploma is van onschatbare waarde en staat voor gedegen vakkennis. Werkgevers moeten daarop kunnen rekenen. Het is dus van groot belang om bij twijfel te checken of een diploma ook echt is gehaald’, aldus de voorzitter van de MBO-Raad.

Opsporing

Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden is specialistisch vakwerk. Techniek Nederland ondersteunt daarom het dringende advies van de MBO Raad om bij sollicitaties de kandidaat-werknemer altijd te vragen om een digitaal uittreksel uit het diplomaregister van DUO. Net als de Raad ziet de brancheorganisatie graag dat de ministeries van Onderwijs en Justitie meer aandacht besteden aan het opsporen van diplomavervalsers wat op dit moment bij politie en OM nog geen prioriteit heeft.

Vervalsingen

Scholen en werkgevers geven aan dat de valse diploma’s soms moeilijk met het blote oog van echt te onderscheiden zijn. Papier, logo, alles lijkt te kloppen. Dat maakt het ook zo lastig. Vervalsingen blijken ook gewoon open en bloot te koop via bijvoorbeeld websites. DUO doet altijd aangifte van deze oplichting en sluit bovendien uit dat valse diploma’s in het register staan.

 

(Dit is een uodate van het eerder geplaatste bericht)