EW06 Omslag 600
12 februari 2021

Veilig werken met asbesthoudende fitterskit

fitterskit.JPG

Uit onderzoek is gebleken dat in de jaren 60 en 70 asbest is verwerkt in sommige fitterskit. Om duidelijk te hebben hoe je als installateur omgaat met het vervangen van bijvoorbeeld een hennepverbinding waar mogelijk asbesthoudende fitterskit is gebruikt, heeft ArboTechniek een stroomschema opgenomen in het informatieblad fitterskit.

Het onderzoek is uitgevoerd door de netbeheerdersbranche en is alleen gedaan naar installaties in de grond, de meterkast en verbindingen met hennep. Tot nu toe wordt er vanuit gegaan dat ook in de oude cv-, water-, gas-, sprinkler- en rioleringsinstallaties de asbesthoudende fitterskit kan zijn gebruikt.

Schroefdraadverbindingen

Het gaat hier om schroefdraadverbindingen in installaties tot 1978. Vanaf de buitenzijde is niet te zien of de gebruikte fitterskit asbest bevat. De verbinding zelf vormt geen risico. Bij het (los)draaien of loszagen van de verbinding is er wel een gezondheidsrisico, de asbestdeeltjes kunnen dan vrijkomen. Dateren de installaties van na 1978, dan blijft alertheid nodig. Tot 1996 is asbest gebruikt in gebouwen en installaties.

Met het extra stroomschema in het Informatieblad fitterskit zie je in één keer wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je veilig en gezond blijft werken.