EW06 Omslag 600
8 oktober 2020

Ventilatie op scholen: wat betekent het voor installateurs?

ventilatiescholen

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft scholen gevraagd naar de staat van de ventilatiesystemen. De resultaten zijn vorige week gepresenteerd. Maar liefst 777 schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs voldoet de ventilatie niet aan de wettelijke eisen. En dat aantal kan nog oplopen. Wat betekent het rapport van de LCVS voor installateurs die ventilatiesystemen installeren en onderhouden?

Alle scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen

Minister Slob van OCW wil dat álle Nederlandse scholen aan de wettelijke eisen voldoen. Goede ventilatie is belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en docenten. Een klaslokaal met frisse lucht is een voorwaarde voor goede leerprestaties. Scholen die nog niet voldoen aan de normen, zijn daarom verplicht dit aan te pakken.

Wat zijn de eisen?

Voor de bestaande bouw (vergunning verleend tot 2012) gaat het om de eisen in het Bouwbesluit 2012 en aanvullende richtlijnen. In de praktijk betekent dat een grenswaarde van maximaal 1200ppm CO2 (luchtverversingscapaciteit 6 dm3/s/persoon). Voor gebouwen vanaf 2012 gelden de strengere eisen uit het Bouwbesluit nieuwbouw 2012; daar is de maximale waarde 950ppm CO2 (luchtverversingscapaciteit: 8,5 dm3/s/p).

Wat kunt u doen?

Techniek Nederland rekent erop dat u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Klopt een schoolbestuur bij u aan, kom dan snel in actie. Uw kennis en expertise zijn onmisbaar om de luchtkwaliteit in schoolgebouwen te verbeteren. Naar verwachting zult u de komende tijd vragen van schoolbestuurders krijgen over de ventilatie in de schoolgebouwen. In de meeste gevallen zal dat niet direct leiden tot de opdracht om het ventilatiesystemen aan te passen. U kunt de scholen wél direct van praktische adviezen voorzien. Hieronder hebben we een aantal maatregelen op een rijtje gezet, voor de korte en de lange termijn. U kunt vanzelfsprekend ook zélf het initiatief nemen en contact opnemen met een schoolbestuur waar u als ‘huisinstallateur’ een relatie mee heeft. Techniek Nederland helpt u bij het beantwoorden van vragen van scholen over ventilatie. Veel praktische informatie is te vinden in het Dossier Ventilatie op scholen op de website van Techniek Nederland.

Korte termijn: ‘Winterpakket’

Op de korte termijn kunnen scholen een aantal relatief eenvoudige maatregelen nemen om te zorgen voor voldoende frisse lucht in klaslokalen.

  • plaats een CO2-meter in de lokalen
  • verhoog de stooktemperatuur
  • schakel de nachtverlaging uit
  • verwijder de omkasting van radiatoren
  • maak een schema voor het luchten van ieder klaslokaal, tussen de lessen door en in pauzes
  • controleer of de werkzaamheden uit het onderhoudscontract wel zijn uitgevoerd
  • laat waar nodig extra ventilatievoorzieningen aanbrengen, zoals ventilatieroosters en klapramen.

Lange termijn: ventilatie structureel op orde brengen

Het ‘Winterpakket’ is geen definitieve oplossing voor onvoldoende ventilatie. Minister Slob heeft daarom 360 miljoen beschikbaar gesteld waarmee scholen hun ventilatiesystemen structureel op orde moeten gaan brengen. Dat levert het nodige extra installatiewerk op, maar de verwachting is niet dat dat voor capaciteitsproblemen zal zorgen. Een aantal scholen zal misschien dit jaar nog aanpassingen laten verrichten, maar veel andere scholen zullen er nog mee wachten. Daardoor zal het werk gespreid worden uitgevoerd. De minister geeft schoolbesturen drie jaar de tijd om de ventilatie op orde te krijgen. De overheid financiert 30% van de kosten, de overige 70% komen voor rekening van de scholen. Waar dat kan, zullen scholen de structurele aanpassing van de ventilatie combineren met het verduurzamen van de schoolgebouwen. Ook dat kan u als installateur extra werk opleveren. Met zulke maatregelen zet u samen met de scholen een belangrijke stap naar het realiseren van de doelen die in het Klimaatakkoord staan.