EW04 Omslag 600
26 oktober 2020

Vernieuwde Praktijkrichtlijn bepaling gasdichtheid

gasleiding-Ed Buying

Deel 1 van de NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ is gepubliceerd. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. De praktijkrichtlijn geeft praktische toelichting op de voor gasleidingen in gebouwen van belang zijnde normen en eisen in de Bouwregelgeving. NPR 3378-2 komt hierbij te vervallen.

De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378-1 is van groot belang voor een goede en dus veilige installatie van de gasinstallatie. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:

  • De NPR 3378-1 en NPR 3378-2 zijn samengevoegd tot één deel;
  • De beschrijving van de beproeving is op verschillende plaatsen verduidelijkt;
  • De beproeving voor bestaande gasinstallaties is vereenvoudigd en aangepast aan NEN 8078+A1:2018;
  • Het werkblad is volledig toegespitst op de in de installatie heersende werkdrukken. Het werken met een andere druk dan de werkdruk is hiermee komen te vervallen.

De NPR 3378-delen maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'.