EW09 cover 600
2 februari 2018

Versnellingsagenda voor het techniekonderwijs

Industriecoalitie en ministerie van Onderwijs werken samen

industrie Overleg _EDV3246vlnr: Maxime Verhagen, Arie Slob, Ingrid van Engelkshoven, Doekle Terpstra, Ineke Dezentjé, Fried Kaanen

De techniekbranches en het ministerie van Onderwijs gaan een Versnellingsagenda voor het techniekonderwijs opstellen. Doel van deze agenda is om rond het thema techniekonderwijs en arbeidsmarkt een aantal concrete acties te benoemen.

Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit het ministerie en van de brancheorganisaties UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie en FME zorgt voor de uitwerking van deze Versnellingsagenda. Dit is de uitkomst van een constructief overleg op 1 februari tussen de voorzitters van de techniekbranches en de ministers Van Engelshoven en Slob van het ministerie van OCW.

Terugdringen tekort vakmensen

In het gesprek tussen de twee bewindslieden en de voorzitters Terpstra (UNETO-VNI), Verhagen (Bouwend Nederland), Kaanen (Koninklijke Metaalunie) en Dezentjé (FME) is onder andere gesproken over oplossingen om het tekort aan technische vakmensen terug te dringen. Ook is van gedachten gewisseld over de beschikbaarheid van vmbo-techniekopleidingen, het belang van bedrijfstakscholen en opleidingsbedrijven, digitalisering en een optimale aansluiting van onderwijs en bedrijfsleven.

Inbrengen praktijkkennis

Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: ‘Wij denken als Industriecoalitie graag mee met het ministerie van OCW om het techniekonderwijs een impuls te geven. We willen daarbij onze praktijkkennis inbrengen voor een optimaal resultaat voor alle partijen.’
De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zal deelnemen aan de werkgroep die aan de slag gaat om de Versnellingsagenda op te stellen.