EW07 omslag 600
19 februari 2021

Verwarmingsmonteurs, díe hebben we nodig

Doekle Terpstra in vakblad E&W

voorzitter Techniek Nederland

‘Verwarmingsmonteurs, díe hebben we nodig’, dat schrijft Doekle Terpstra in zijn column in het vakblad E&W maart als kritische noot bij het 'Nationaal Programma Onderwijs' dat de ministers Slob en Van Engelshoven afgelopen woensdag presenteerden

De voorzitter van Techniek Nederland schrijft in zijn column dat het terecht is dat de ministers Slob en Van Engelshoven 8,5 miljard euro uittrekken om de achterstanden in het onderwijs weg te werken. Tegelijk mist hij een belangrijk element in het Nationaal Programma Onderwijs waarin de ministers hun plannen hebben opgeschreven: een impuls om techniekonderwijs meer te stimuleren.

Technisch opgeleiden zijn keihard nodig

Nog altijd kiezen te weinig jongeren in mbo, hbo en wo voor een technische opleiding, schrijft Terpstra in zijn column. Hij wijst op de afgelopen vorstperiode waarin weer eens klip en klaar duidelijk werd dat technici niet alleen keihard nodig zijn om de ambitieuze plannen voor de energietransitie te realiseren, maar ook om bewoners in acute nood te helpen als de verwarmingsketel ermee ophoudt bij -10 graden Celsius of bij schade aan de waterleiding.

Actiepunten voor kabinetsformatie

In de column kondigt Terpstra ook aan dat de brancheorganisatie er de komende maanden bovenop zal zitten als het gaat om het onder de aandacht brengen van de concrete actiepunten waarmee de politieke partijen na de verkiezingen de kabinetsformatie in kunnen. ‘Ons Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst en het Nationaal Programma Onderwijs kunnen elkaar ondersteunen en versterken. We hebben een unieke kans om de technieksector aantrekkelijk te maken voor de jeugd van nu’, aldus Terpstra.

De belangrijkste actiepunten uit het onderwijsplan Techniek voor de Toekomst

  1. Stem financiering beroepsonderwijs af op arbeidsmarkt.
  2. Geef mbo'ers techniek een bonus voor hun diploma.
  3. Steun werkgevers die zij-instromers aantrekken.
  4. Creëer flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
  5. Stel een stimuleringsfonds voor technisch beroepsonderwijs in.
  6. Stel techniekstudenten vrij van collegegeld en geef ze een lagere rente op studieschuld.
  7. Introduceer techniek al op de basisschool.
  8. Zet werknemers in de techniek in als hybride docenten.
  9. Besteed in de techniek meer aandacht aan het werven van meisjes en niet-westerse jongens én meisjes.
  10. Richt een vak-havo op: 80% theorie en 20% beroepsgerichte vakken.