EW09 cover 600
29 augustus 2018

Vraag naar nieuwe mensen wordt elke dag urgenter

Hoogconjunctuur in de bouwketen

bouwmonitor2

In het eerste halfjaar zet de hoogconjunctuur in de bouwketen onverminderd voort, zo blijkt uit de Monitor Bouwketen voorjaar 2018 van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het tekort aan medewerkers neemt echter ook verder toe.

In vergelijking met 2014 is de orderportefeuille met 60% gestegen. De omzet is weer rond het topniveau van 2008. In alle schakels van de bouwketen is er sprake van productie- en banengroei. De werkvoorraad is met meer dan een maand gestegen, tot 8,5 maand.

Omzetgroei

De bouwketen verwacht een verdere omzetgroei en voor het 9e halfjaar op rij wordt ook een groei van het personeelsbestand verwacht. Hoewel de omzet weer rond het niveau van 2008 ligt, blijft het aantal medewerkers in vaste dienst achter op het niveau van 2008. Het aantal vacatures is wel vergelijkbaar, met 53 vacatures per 1000 banen.

Tekort

Het verder aantrekken van de markt leidt tot een groeiend tekort aan werknemers. Om aan de toenemende vraag te voldoen, is de instroom van leerlingen vanuit de bouw- en techniekopleidingen onvoldoende. In toenemende mate doen bedrijven daarom een beroep op zij-instromers en statushouders.

Bouwagenda: sector is aan zet

Volgens de Bouwagenda moet de sector investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, een excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur, flexibele en vraaggestuurde opleidingen en voortdurende aandacht voor kennis- en competentieontwikkeling. Hiervoor is een sectorbrede ‘revolutie’ nodig, waarin bedrijfsleven, kennispartners, overheden, beroepsonderwijs en de bonden een Human Capital Agenda voor de Bouw opstellen waarin de toekomstige opgaven samen opgepakt worden.

Werkvoorraad

Uit de monitor blijkt dat de werkvoorraad bij installateurs met twee maanden is toegenomen ten opzichte van de vorige meting en nu staat op 8,3 maanden. Ondernemers in de installatiebranche waren eind 2017 al positief over de omzet- en werkgelegenheidsontwikkeling, maar het sentiment is opnieuw sterk verbeterd. Per saldo verwacht bijna 55 procent van de bedrijven meer personeel aan te trekken, bijna drie op de vijf ondernemers verwacht een hogere omzet. Ongeveer vier op de vijf installatiebedrijven verwacht een verbetering van het resultaat.