EW07 omslag 600
5 februari 2020

VSK Awards 2020 naar Acin, Wavin en Schell

Waterstofketel van Remeha wint publieksprijs

VSK-awardwinnaars20020

In de categorie Energietransitie won Acin Instrumenten met de luchtdichtheidstester ATT. Wavin ging er in de categorie Installateurszaken vandoor de prijs met het leidingensysteem Tigris K5/M5 en Schell won in de categorie Gezond en Comfort met het SWS Watermanagementsysteem. De publieksprijs ging naar de waterstofketel Hydra van Remeha.

De jury onder leiding van Doekle Terpstra, Voorzitter Techniek Nederland, beoordeelde in totaal 54 inzendingen, verdeeld over drie categorieën; Energietransitie, Gezond en Comfort en Installateurszaken.

Energietransitie

ATT van Acin

Volgens de jury is de luchtdichtheidsmeter van Acin een belangrijk ontwikkeling voor de nieuwbouw, want luchtdichtheid is de ‘dark horse’ van de energietransitie en bouwers moeten in het kader van de kwaliteitsborging hun prestaties meetbaar aantonen. Voor installateurs is de luchtdichtheid een belangrijke randvoorwaarde, waarvan de kwaliteit tot nu toe te vaak onbekend was. De ATT is een uitstekend middel om de luchtdichtheid van alle gebouwen, met name seriematige woningbouw en appartementen, op een vlotte en toegankelijke manier te testen, als aanvulling op de blowerdoortest. Volgens de jury gaat deze innovatie de installateur helpen als totale pakketleverancier en zijn rol als duurzaamheidsadviseur. Ook in (gerenoveerde) bestaande bouw kan een installateur nu echt meten of het verantwoord is om een laagtemperatuursysteem te adviseren. Een hulpmiddel voor de installateur naar de bouwer toe.

Gezond en Comfort

SWS-watermanagementsysteem

De jury ziet in het SWS-watermanagementsysteem van Schell volop mogelijkheden om de werking van de sanitaire installatie in de utiliteitsbouw te optimaliseren. Met name de prioritaire-instelling, gebouwen die aan legionella-wetgeving moeten voldoen, hebben baat bij de automatisering en digitalisering van het spoelen van leidingen en het verzorgen van de verplichte administratie hiervan. Het handmatig spoelen kan tot het verleden behoren. Een technische oplossing voor een kwetsbare en delicate kwestie: gezond drinkwater.

Installateurszaken

Tigris K5/M5 leidingsysteem

De jury meent dat het leidingsysteem Tigris K5/M5 bijdraagt aan de kwaliteitsborging die in de complete bouwkolom wordt gevraagd. Dankzij de fluitkoppeling kan een lek eenvoudig getraceerd worden. Dit alarmsysteem wordt gezien als een non-destructieve onderzoeksmethode. De jury ziet in deze inzending ook een motivatie om meer te gaan afpersen met lucht. Daarnaast is het goed afpersen op zichzelf al een belangrijk aandachtspunt voor de markt.

De drie winnaars

Air Thightness Tester

Met de Air Tightness Tester (ATT) kan de luchtdichtheid van gebouwen veel sneller en eenvoudiger gemeten worden dan met een blowerdoortest. De luchtheidstester maakt daarbij slim gebruik van het aanwezige ventilatiesysteem. Het drukvaatje van de ATT dient als referentie voor de druk in de woning als het ventilatiesysteem uit staat. Het ventilatiesysteem wordt een aantal keren aan en uitgeschakeld, de hierdoor veroorzaakte drukvariaties worden gebruikt om de luchtdichtheid te berekenen. Waar de blowerdoor nu nog als steekproef wordt ingezet, kan met aanvulling van deze luchtdichtheidstester de luchtdichtheid van elke woning worden gemeten.

SWS-watermanagementsysteem

SWS van Schell is een watermanagementsysteem dat elektronische kranen in gebouwen met elkaar verbindt. Om drinkwaterhygiëne en efficiënt watergebruik te waarborgen, worden parameters via de software centraal geprogrammeerd, beheerd en gelogd. De hygiëne-spoelingen in het kader van legionellabeheer kunnen volledig worden geautomatiseerd. Met een gegevensprotocol kunnen werkingsparameters, zoals temperaturen of het begin en einde van een stagnatiespoeling, uitgelezen en geanalyseerd worden. De analyse van de gegevens maakt het mogelijk om de werking van de sanitaire installatie in het gebouw te optimaliseren.

Tigris K5/M5 leidingsysteem

Leidingsysteem Tigris K5/M5, voor drinkwater en cv, bevat een akoestisch alarmsysteem voor het opsporen van ongeperste fittingen. Bij een perstest die wordt uitgevoerd met lucht in plaats van water, laat een ongeperste fitting luid en duidelijk een fluitsignaal (+/- 80dVBA) horen. Zo kan het lek eenvoudig worden opgespoord. Tigris K5/M5 is te persen met de meest voorkomende persprofielen. Hierdoor is het aanschaffen van nieuw gereedschap vaak niet nodig.

Publieksprijs naar waterstofketel Hydra van Remeha

De Hydra van Remeha is een klassiek cv-toestel dat is uitgerust om niet aardgas maar waterstof in te zetten om woningen te verwarmen. Daarvoor is de brander van het toestel aangepast. De jury gaf tijdens de uitreiking van de publieksprijs aan dat het nog de vraag is in hoeverre centraal opgewekte beschikbare groene waterstof voor de gebouwde omgeving kan worden gedistribueerd. Ondanks deze onduidelijkheden spreekt de ketel bij installateurs tot de verbeelding, omdat de technische inpasbaarheid van de waterstofketel relatief weinig ingrepen vergt in bestaande bouw. Daarmee is het voor bewoners en gebouweigenaren een aantrekkelijke oplossing in het energietransitievraagstuk waarvoor we de komende decennia staan.