EW06 Omslag 600
21 juli 2020

Warmte uit kademuren

Energiekademuur in De Zweth

damwand2.JPG

Warmte terugwinnen uit kademuren. Het klinkt als een fantasie. Toch start binnenkort een pilot in Delft waarbij warmtewisselaars in de kade warmte terugwinnen uit het langsstromende water en de bodem. In een praktijkopstelling in De Zweth wordt de techniek in de praktijk getest en gedemonstreerd.

Het project komt uit de koker van geotechnisch adviesbureau Crux Engineering, TU Delft, TU Eindhoven en de Groep Duurzame Energie. Nederland heeft volgens deze partijen een hoge damwanddichtheid. Reden om te onderzoeken of damwanden voorzien kunnen worden van warmtewisselaars die warmte en koeling kunnen onttrekken voor nabijgelegen bebouwing. Deze warmte wordt vervolgens via een warmtepomp opgewaardeerd om de woning te verwarmen en koelen.

Behoud van grondkerende functie

Voordat is gestart met de pilot is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daarbij is onder andere gekeken of de warmteverandering van de damwand niet nadelig zou zijn voor de grondkerende functie van de damwand. Tevens moest de studie duidelijk maken of er een interessant exploitatiemodel te maken is. 

In een praktijkopstelling in De Zweth wordt de techniek nu gedemonstreerd. Damwandleverancier Gooimeer, licentiehouder voor het patent in Nederland, heeft zich daarbij aangesloten. Daarnaast wisselt het consortium kennis uit met Duitsland waar al twee vergelijkbare projecten met positieve resultaten lopen.

Kijk hier naar een filmpje