EW06 Omslag 600
23 februari 2021

Warmtenetten zijn uitstekend alternatief voor aardgas

Energietransitie

Ernst Japikse stichting warmtenetwerkErnst Japikse, voorzitter Stichting Warmtenetwerk

Op 1 maart 2021 treedt Ernst Japikse aan als voorzitter van Stichting Warmtenetwerk. De huidige directeur van warmtebedrijf Ennatuurlijk neemt de plaats in van Erik Stronk. In een afscheidsinterview vertellen zij over de rol van stichting en hoe cruciaal samenwerking in de warmtesector is voor de energietransitie.

Ernst Japikse: ‘Warmte is hot en heeft sterk aan relevantie gewonnen. Iedereen ziet de waarde ervan voor de energietransitie: warmtenetten zijn voor een groot deel van de gebouwde omgeving een uitstekend alternatief voor aardgas. Dat vraagt van de warmtesector dat we verantwoordelijkheid nemen en samenwerken om die belofte waar te maken.’

Stichting Warmtenetwerk

Als platform voor samenwerking, verbinding en kennisdeling is Stichting Warmtenetwerk daarom volgens Japikse relevanter dan ooit. ‘Binnen de stichting is de hele warmteketen vertegenwoordigd, van beleidsmakers en adviseurs tot warmtebedrijven en leveranciers, met zowel traditionele partijen als nieuwe toetreders. Daardoor is de stichting ook een speler die impact kan hebben in landelijke discussies over het warmtebeleid en voor versnelling kan zorgen.’

Tegenstrijdige belangen

Maar waarom is samenwerking dan zo lastig? Japikse: ‘Gemeenten, netwerkbedrijven, warmtebedrijven, leveranciers en afnemers hebben allemaal hun eigen perspectief en hun eigen wensen en zorgen. Het is niet voor niets dat de Warmtewet zo moeilijk tot stand komt. Belangen staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Wat betekent bijvoorbeeld die vrije warmtemarkt? Hebben alle spelers echt gelijke kansen? En hoe kom je tot een tariefstelling die voor iedereen eerlijk voelt?’

Erik-Stronk-webErik Stronk vertrekt op 1 maart als voorzitter Stichting Warmtenetwerk

Dialoog in plaats van confrontatie

Japikse vindt dat de Stichting de dialoog moet faciliteren. ‘Nu zie ik dat veel partijen de media opzoeken en het daar met elkaar uitknokken. Dat lijkt me niet effectief.’ Vertrekkend directeur Stronk is het met hem eens. 'De Stichting heeft binnen alle discussies altijd een neutrale positie heeft ingenomen. In mijn laatste volle jaar 2020 wilden we het objectieve verhaal vertellen over collectieve warmte en koude. Middels artikelen, whitepapers en fysieke bijeenkomsten. Door corona is een groot deel van het programma in het water gevallen. Wat wel verscheen in 2020 was het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021. Hoe zit een warmtenet in elkaar, welke warmtebronnen zijn er, wat zijn trends en ontwikkelingen?’

Honderdduizenden woningen aan het warmtenet

‘Het is nu aan Ernst om de stichting door een volgende fase te leiden’, zegt Stronk. Japikse vindt dat een mooie uitdaging. 'Het is belangrijk om te kijken naar het hogere doel: de energietransitie. In 2030 moeten volgens het Klimaatakkoord al 1,5 miljoen woningen en bedrijven van het gas zijn. Voor honderdduizenden woningen zullen warmtenetten het beste alternatief zijn en dat is een gigantische opgave', aldus Japikse die zich geen zorgen maakt of de sector wel voldoende werk zal hebben. 'Sterker nog', zegt hij, 'ik maak me meer zorgen over hoe we het werk met z’n allen gedaan krijgen als de energietransitie eenmaal goed op gang komt.’

Bron: Stichting Warmtenetwerk, auteur: Ellen Röling