Omslag_EW05 600
15 januari 2020

Warmtepompmarkt groeit met 32 %

wp-trendrapport.JPG

In 2019 steeg het aantal verkochte warmtepompen naar 40.204, een stijging van 32% ten opzichte van de 30.481 verkochte exemplaren in 2018. In 2020 zal dit aantal naar verwachting verder stijgen naar 50.000 warmtepompen, een stijging van 24%. Dat maakte onderzoeksbureau Dutch New Energy Research (DNER) vandaag bekend tijdens de Warmtepomp business day op landgoed De Horst in Driebergen.

‘De maatschappij is volgens Rolf Heynen inmiddels wel overtuigd van de belangrijke rol die zon en wind in de komende jaren gaan spelen’, zo zei de directeur van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research tijdens het kennisevent op Landgoed De Horst. ‘Wel is de consument nog kritisch over het geluid, de prijs en het energieverbruik van warmtepompen. Ons onderzoek wijst uit dat de sector hard werkt aan het bieden van oplossingen.’ 

Onvoldoende isolatie is hinderpaal

In het voorwoord van het Nationaal Warmtepomp Trendrapport spreken Heynen en Frank Agterberg (voorzitter DHPA en BodemenergieNL) van 'beren op de weg' bij de uitrol van warmtepompen, maar het trendrapport wijst volgens hen ook uit dat de sector deze beren 'gaat domesticeren' en de warmtepomp een belangrijke rol zal gaan spelen in de energietransitie het komende decennium.

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder installateurs en fabrikanten. De sector ziet onvoldoende woningisolatie als een belangrijke hinderpaal voor een definitieve doorbraak. Daarnaast worden hoge aanschafkosten vaak genoemd als uitdaging. Als de gasprijs de komende jaren verder stijgt, zal de financiële aantrekkelijkheid van warmtepompen echter fors toenemen, verwachten de respondenten.

Fluisterstille warmtepompen

Veel consumenten menen dat warmtepompen zorgen voor een (te) hoge geluidsbelasting. De sector zelf lijkt hoopvol dat dergelijke problemen binnenkort tot het verleden behoren. De helft van de fabrikanten verwacht binnen vijf jaar fluisterstille warmtepompen te kunnen produceren die een maximaal geluid produceren van 30dB op een afstand van minder dan 5 meter.

Het onderzoek voor het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Dutch New Energy Research in opdracht van vakbeurs Duurzaam Verwarmd en de Dutch Heat Pump Association. De volledige versie van het Trendrapport kost 75 euro en is te downloaden op de website van Duurzaam Verwarmd. Daar kan ook een gratis samenvatting worden gedownloaded.

De 8 belangrijkste trends in een oogopslag:

  1. De warmtepompmarkt vertoont een blijvend sterke groei in aantallen en in warmteproductie. Fabrikanten verwachten een verkoopstijging van 37% in 2020. De installateurs verwachten in 2020 zelfs een verdubbeling van de verkoop.
  2. Het residentiële segment, zowel de bestaande bouw als nieuwbouw, vormt veruit het grootste deel van de markt en laat in aantallen de hoogste groei zien in vergelijking met de utiliteit en industrie.
  3. Buitenluchtwarmtepompen zijn door de fabrikanten verreweg het meeste verkocht en door de installateurs het meeste geïnstalleerd. Zowel in de woning- als utiliteitsbouw is buitenlucht als bron populairder dan de bodem. In de industrie zijn bodemwarmtepompen met een gesloten systeem de favoriet.
  4. De fabrikanten voorzien een groei van zowel het aantal opgestelde monovalente als bivalente warmtepompen richting 2050 met op termijn winst voor de monovalente warmtepomp.
  5. De meerderheid van de fabrikanten verwacht een geleidelijke verbetering van het theoretische rendement (COP) met 3% tot 5% per jaar richting 2024 en verwacht dat binnen 5 jaar afgifte- temperaturen van >70 °C gerealiseerd zullen worden.
  6. De installateurs verwachten de komende 5 jaar gemiddeld een totale stijging van 13% van de installatiekosten, waarbij de individuele verwachtingen uiteenlopen. De fabrikanten verwachten gemiddeld een totale stijging van 2,6% van de productiekosten.
  7. De aardgasketel wordt op dit moment gezien als de grootste concurrent voor de warmtepomp, maar in 2030 wordt verwacht dat dit de waterstofketel of het warmtenet zal zijn.
  8. De belangrijkste uitdagingen voor de verdere groei van de warmtepompmarkt zijn: voldoende isolatie van de bestaande bouw, het geluidsniveau (of de geluidsnormen), het kennisniveau en de ervaring van de installateur, inconsistent en onduidelijk overheidsbeleid en de hoogte van de investering.