EW04 Omslag 600
25 september 2018

Wat betekent de miljoenennota voor de installatiebranche?

torentje2

Een flink aantal plannen dat het kabinet Rutte III afgelopen week presenteerde, raakt de ondernemers in de technische installatiebranche. Uneto-VNI zette op een rij wat de gevolgen zijn op het gebied van arbeidsmarkt, economische en fiscale zaken, onderwijs, klimaat en energie en digitalisering.

Arbeidsmarkt

Het ontslagrecht is versoepel. Ontslag wordt mogelijk op basis van een combinatie van gronden, er komt een lagere transitievergoeding en een verruiming van de mogelijkheden om scholingskosten met de transitievergoeding te verrekenen. De mogelijkheid om tijdelijke contracten af te sluiten, wordt verruimd. Nu kunnen werkgevers twee contracten in drie jaar afsluiten. Dat worden drie contacten in drie jaar met een tussenpoos van zes maanden. Over belangrijke onderwerpen zoals een nieuwe zzp-wetgeving, loondoorbetaling bij ziekte bij kleine werkgevers en aanpassing van de pensioenwetgeving hakt het kabinet helaas geen knopen door.

Economische en fiscale zaken

Volgens Uneto-VNI is het belangrijk dat de inkomsten- en vennootschapsbelasting voor het eerst sinds jaren omlaag gaat. Daar staat helaas tegenover dat dga’s te maken krijgen met een verhoging van het box II-tarief. Daarmee worden ondernemers gestraft die spaarzaam zijn geweest toen dat nodig was. Deze maatregel gaat ten koste van de investeringskracht van onze mkb-ondernemers.

Onderwijs

Uneto-VNI is verheugd over de extra investeringen in het technisch onderwijs, maar volgens de brancheorganisatie moet er méér gebeuren. De beschikbaarheid van technische vakmensen wordt hét knelpunt van de energietransitie. Extra investeringen zijn daarom dringend noodzakelijk.

Klimaat en energie

Uneto-VNI is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor de energietransitie. Tegelijkertijd vindt zij dat Rutte III in de begroting andere keuzes had kunnen maken. Daarmee zou de omslag naar een duurzame energievoorziening nóg sneller kunnen verlopen. Om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verlagen, is extra inzet voor de scholing van technici bijvoorbeeld hard nodig.

In de Miljoenennota staat overigens slechts een korte passage over de klimaatopgave. Het wachten is op de doorrekening van het Klimaatakkoord door het PBL en het CPB op 28 september. Daarna moet het kabinet een standpunt innemen waarna de Tweede kamer het laatste woord heeft.

Digitalisering

Digitalisering is meer dan ooit van belang voor de technische installatiebranche. Dat geldt voor het ontwerp, maar ook voor beheer en onderhoud, bestellingen en de commerciële afwikkeling van projecten. Blockchain, artificial intelligence en big data bieden de sector nieuwe economische mogelijkheden. Cybersecurity is daarom voor technisch dienstverleners én de industrie een belangrijk thema. Uneto-VNI is blij dat het kabinet hiervoor structureel 95 miljoen euro reserveert. Daarnaast reserveert het kabinet eenmalig 30 miljoen euro om cybercriminaliteit tegen te gaan.