EW07 omslag 600
9 april 2021

Waterstof moet in het regeerakkoord

Samsom_Edens waterstofland-web

Waterstof moet prominent in het nieuwe regeerakkoord. Daartoe roepen meer dan 80 Nederlandse bedrijven op. Ze overhandigden op 7 april een ‘Bidbook vol Waterstof-commitments’ aan Diederik Samsom, kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, om daarmee te laten zien dat ze van waterstof in Nederland een succes gaan maken.

De initiatiefnemers, waaronder ketelfabrikant Remeha, maar ook Gasunie, Shell, Toyota, Groningen Seaports, en Stedin Groep bouwden de coalitie uit tot een gezelschap van meer dan 80 bedrijven uit de hele waterstofketen én daarbuiten: producenten, industrie, mobiliteit, techniek en advies.

In het regeerakkoord

De aanbieders van het bidbook investeren fors in waterstof en laten zien dat Nederland de kennis, ervaring, ligging én bedrijven heeft voor een succesvolle waterstofketen, zo gaf Harm Edens bij het begin van het online event op 7 april aan. Een keten waarin, zo benadrukken zij, de overheid niet kan ontbreken. Ze vragen dan ook commitment aan de overheid. Dat vond ook Diederik Samsom die het bidbook via een live verbinding in ontvangst mocht nemen. Hij was glashelder over het belang van waterstof: ‘Je zou wel ongelooflijk stupide zijn als je niet een hele paragraaf of misschien zelfs wel een hoofdstuk in het regeerakkoord zou schrijven over deze nieuwe kans die Nederland kan en wat mij betreft moet grijpen om een nieuwe economie vorm te geven’, aldus Samsom.

Plannen in het bidbook

Het bidbook toont een overzicht van nieuwe waterstofprojecten en concrete plannen in heel Nederland:

 1. Dieselaggregaten en machines op aardgas worden mini-elektrolysers, waterstofaggregaten en -machines, in te zetten bij festivals, bouwprojecten, campings en fabrieken;
 2. De transportsector gaat over op waterstof door een beter aanbod van vrachtwagens, schepen en auto’s op waterstof en de aanleg van tankinfrastructuur;
 3. De aanleg en aanpassing van offshore windparken, van grootschalige ondergrondse infrastructuur en specifieke installaties bovengronds. Van wind op zee naar waterstofgebruik achter de voordeur van een industriebedrijf of woning;
 4. De bouw van waterstoffabrieken en elektrolysers bij industrie- en chemiebedrijven om in de toekomst de CO2-uitstoot te verminderen.

Kijk het online waterstof-event terug

10 waterstof-commitments

Onder regie van professor future energy systems Ad van Wijk hebben de initiatiefnemers van het bidbook 10 vragen opgesteld in de vorm van ‘De 10 waterstof-commitments van Nederland’:

 1. Wij zullen waterstof liefhebben gelijk wij ook elektriciteit liefhebben.
 2. Wij zullen onze bedrijven én consumenten toegang en recht geven op waterstof.
 3. Wij zullen schone waterstof gelijk behandelen naar gelijke koolstofinhoud.
 4. Wij zullen onze windrijke wateren ruimhartig openstellen voor grootschalige waterstofproductie.
 5. Wij zullen, zonder onderscheid van herkomst, schone waterstofimport ten volle stimuleren.
 6. Wij zullen onze gasinfrastructuur, opslagfaciliteiten, tankinfrastructuur en havenfaciliteiten ruimhartig en spoedig geschikt maken voor waterstof.
 7. Wij zullen onze elektriciteit- en waterstofsysteem intelligent koppelen teneinde eenieder altijd en overal van schone energie te kunnen voorzien.
 8. Wij zullen het toepassen van schone waterstof voor iedereen bespoedigen en stimuleren via belonen en beprijzen, via quota en caps.
 9. Wij zullen schone waterstofproductie, transport, vraag, innovatie en bedrijvigheid ruimhartig financieel ondersteunen voor een schone, gezonde en krachtige economie, werkgelegenheid, milieu en leefomgeving.
 10. Wij zullen ons gezag doen gelden om zo spoedig mogelijk waterstof wettelijk te verankeren en de transitie naar waterstof voortvarend te regisseren.

Meer informatie op www.koplopers-nederlandwaterstofland.nl