Omslag_EW05 600
5 februari 2020

Waterstofketel Hydra van Remeha

Oplossing voor langdurige opslag

remeha wint publieksprijs-kleinVlnr: Erik van Engelen (Algemeen directeur Techniek Nederland), Marko Bijkerk en Arthur van Schayk (Remeha) en Patrick Schilte (beursmanager VSK 2020)

Remeha ziet waterstof als dé oplossing voor de langdurige opslag van duurzame energie en een vergaand hergebruik van ons bestaande gasnetwerk. Deze visie zette de fabrikant van verwarmingsoplossingen ertoe aan om een compacte en zeer efficiënte hr-ketel te ontwikkelen die op 100% waterstof draait. De beloning volgde met het winnen van de publieksprijs bij de VSK-awards.

Remeha denkt dat de energievoorziening uiteindelijk zal bestaan uit een mix waarin ruimte is voor verschillende duurzame energiedragers. De fabrikant ziet de nieuwe 100% waterstofketel Hydra als een extra verduurzamingsoptie naast warmtepompen, warmtenetten en aardwarmte. Juist in gebieden en situaties waar het lastig of zelfs onmogelijk is om met warmtepompen of warmtenetten aan de slag te gaan.

Eén op één vervangen

Door de eenvoud van het ontwerp is het met de waterstofketel mogelijk om in woningen en gebouwen de aardgasgestookte cv-ketels één op één te vervangen. De achterliggende installaties in gebouwen, zoals het afgiftesysteem, hoeven niet of nauwelijks te worden aangepast. Deze claim verklaart de populariteit van deze nieuwe oplossing voor het complexe energietransitievraagstuk.

Randvoorwaarde

Gemakshalve noemt de fabrikant de toevoer van duurzaam opgewekte waterstof  ‘de enige randvoorwaarde’ waaraan de komende jaren moet worden gewerkt, waarbij het volgens haar zeer hoopvol is dat onderzoek van Kiwa al heeft aangetoond dat het huidige aardgasnetwerk in ieder geval ook te gebruiken is voor de aanvoer van waterstof.

Eerder al ontving Remeha van Kiwa certificaten voor het bijmengen van 20% waterstof in haar conventionele hr-ketels. De ketels uit de Avanta-, Calenta- en Tzerra-serie zijn nu geschikt om te draaien op aardgas met 20% bijmenging van waterstof. In Rozenburg zette het eerder de eerste stappen naar grootschaliger toepassing van waterstof door een appartementencomplex te verwarmen met een ketel die op 100% waterstof draait. Met zusterbedrijven binnen de BDR Thermea groep werkt het daarnaast aan de verdere ontwikkeling van de brandstofceltechnologie, waarmee waterstof is om te zetten in warmte én elektriciteit.