EW09 cover 600
25 mei 2018

Wetsvoorstel arbeidsmarkt jaagt werkgever op kosten

arbeidsmarkt3

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) maakt het minder aantrekkelijk voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. Dat schrijft Uneto-VNI in een brief aan minister Koolmees. Blijft het wetsvoorstel van de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ongewijzigd, dan krijgen ondernemers in de technische installatiebranche te maken met een hogere ww-premie, extra kosten bij ontslag en een hogere transitievergoeding.

De wet is bedoeld om werkgevers te stimuleren mensen in vaste dienst te nemen, maar bereikt volgens de brancheorganisatie in de huidige vorm juist het tegenovergestelde. Uneto-VNI zegt dit op basis van een inventarisatie die de organisatie deed onder leden.

Straf

In het wetsvoorstel van minister Koolmees vervangt een algemene premie de huidige sectorpremie voor de ww. In de installatiebranche raken relatief weinig werknemers hun baan kwijt en daardoor is de sectorpremie laag. Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI, wordt zijn sector straks gestraft voor die goede prestaties: ‘Wij weten te voorkomen dat mensen werkloos worden en als dank krijgen we een hogere, algemene premie. Dat is onacceptabel.’

Hogere ontslagvergoeding

De nieuwe wet geeft werkgevers de mogelijkheid verschillende ontslaggronden bij elkaar op te tellen. Door deze 'cumulatiegrond' wordt het eenvoudiger om werknemers te ontslaan. Dat verlaagt de drempel om medewerkers sneller in vaste dienst te nemen, ‘maar dat effect’, aldus Terpstra, ‘wordt geheel teniet gedaan door de veel hogere vergoeding die bij ontslag betaald moet worden. Terwijl wij juist willen dat ondernemers minder terughoudend zijn als het gaat om vaste contracten. Dat lukt niet als je de ontslagvergoeding verhóógt.’

Méér flexwerkers in de installatiesector

Het wetsvoorstel voor de nieuwe WAB verruimt ook het begrip flexibele arbeid. Uneto-VNI kan zich ook daarin niet vinden. De voorstellen van minister Koolmees leiden ertoe dat een groot deel van de huidige vaste contracten in de installatiesector straks als flexibel zal gelden. ‘Terwijl’, aldus Terpstra, ‘in de installatiebranche vaste contracten de norm zijn. Dit wetsvoorstel leidt tot een groeit van het percentage flexwerkers in onze sector. De werkgeverslasten nemen daardoor enorm toe en dat gaat onze ondernemers tientallen miljoenen euro’s kosten.’

Reactie

Inmiddels heeft het ministerie laten weten dat het de reactie van Uneto-VNI meeneemt in de uitwerking van het definitieve wetsvoorstel dat minister Koolmees nog voor de zomer naar de Raad van State wil sturen en daarna naar de Tweede Kamer.