EW02 Cover 600
18 september 2018

Wetswijziging certificering cv-installateurs

Uneto-VNI vraagt aandacht voor kleine installateurs

certificering1

Afgelopen vrijdag heeft minister Ollongren een voorstel voor een wetswijziging naar de kamer gestuurd. Formeel heet dit voorstel ‘Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor de werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen’. Uneto-VNI noemt het een belangrijke stap, maar zal deze week de leden van de Tweede Kamer een aantal kritische vragen stellen over het wetsvoorstel.

In die vragen zal de ondernemersorganisatie zeker aandacht vraagt voor de haalbaarheid van de certificeringsregeling voor kleine bedrijven en zelfstandigen. Uneto-VNI zal daarbij concrete voorstellen doen om de kosten voor dit type ondernemers zo laag mogelijk te houden en de administratieve rompslomp te beperken.

CO-melders

Daarnaast zal Uneto-VNI pleiten voor de verplichte installatie van kwalitatief goede koolmonoxide-melders. Ook wil de organisatie de gasleiding opnemen in de nieuwe kwaliteitsregeling. Aanleiding is de uitkomst van een onderzoek waaruit blijkt dat ook gaslekkages een ernstig veiligheidsrisico zijn. Ten slotte dringt Uneto-VNI erop aan een herkenbaar logo van de gecertificeerde installateur in de markt te zetten en daarvoor het logo van het keurmerk OK CV te gebruiken.

Ondanks het lange politieke proces dat heeft geleid tot de wijzigingen in de wet, denkt Uneto-VNI dat de wettelijke certificeringsregeling medio 2019 definitief zal zijn.