EW04 Omslag 600
30 januari 2019

Wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven niet eerder dan in 2020

cv-installateur-aan-het-werk-617

Het wil maar niet vlotten met de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven. Tot nu toe ging Techniek Nederland ervan uit dat de regeling nog dit jaar van kracht zou worden. De overheid voert de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven nu naar verwachting niet eerder in dan begin 2020.

De politiek heeft echter meer tijd nodig om de knoop over de certificeringsregeling door te hakken. 2020 wordt een overgangsjaar waarin installateurs de tijd krijgen om aan de strengere eisen te voldoen. Begin 2021 moeten alle cv-bedrijven zijn gecertificeerd. Vanaf dat moment zijn bedrijven die niet over een certificaat beschikken in overtreding. De overheid kan vanaf dat moment een fikse boete opleggen.

Politiek is aan zet

Dit voorjaar behandelt de Tweede Kamer een aanpassing van de Woningwet waarin de wettelijke certificering wordt opgenomen. Komend najaar staat behandeling in de Eerste Kamer gepland. Als de Tweede en Eerste Kamer in meerderheid akkoord gaan, wordt de wettelijke regeling, als onderdeel van een aanpassing van de Woningwet, pas eind van dit jaar verankerd in het Bouwbesluit.

Strengere vakbekwaamheidseisen

De wettelijke certificering stelt zwaardere vakbekwaamheidseisen aan verwarmingsmonteurs. Techniek Nederland gaat er overigens vanuit dat het merendeel van de monteurs nu al over het vereiste niveau beschikt. Toch moeten alle 34.000 monteurs die werkzaam zijn in de verwarmingstechniek straks slagen voor een praktijkexamen, ongeacht hun opleidingsniveau. Monteurs kunnen straks met een online-toets zelf beoordelen of ze bijscholing nodig hebben. Daarna volgt een online theorietoets die toegang geeft tot het praktijkexamen. De verwachting is dat tussen de 1.500 en 4.500 monteurs met een opleiding op niveau 2 of lager bijscholing nodig hebben om aan de eisen te voldoen.

Opleiden

Techniek Nederland helpt leden vanaf het tweede kwartaal van dit jaar zich voor te bereiden op de wettelijke certificering. De brancheorganisatie werkt samen met opleidingsfonds Wij Techniek aan een website waar monteurs zelf kunnen toetsen of ze aan de strengere vakbekwaamheidseisen voldoen. De vakbekwaamheidseisen worden verankerd in de beroepsopleidingen. Ook komt er een bijscholingsmodule voor de groep monteurs de nu al in de branche werkt, maar nog niet aan de eisen voldoet.

Herkenbaarheid

Vakbekwame monteurs zijn straks herkenbaar via een zogenoemd Vakpaspoort. Dit is een app op de smartphone waarmee monteurs aan klanten en controlerende instanties kunnen laten zien dat zij vakbekwaam en dus bevoegd zijn. Er komt een online register en een speciaal beeldmerk voor gecertificeerde bedrijven. Daarnaast gaat de overheid consumenten via een campagne wijzen op de noodzaak een gecertificeerde cv-installateur in te schakelen. De installatiebranche vindt dat de overheid zo’n campagne intensief en gedurende meerdere jaren moet voeren om bewustwording te creëren bij consumenten.

Kosten en handhaving

Techniek Nederland benadrukt dat de certificeringskosten binnen de perken moeten blijven om kleinere installateurs en ZZP’ers niet uit te sluiten. Ook hamert de installateursvereniging op adequate handhaving door de overheid.

Onderzoeksraad voor Veiligheid

De wettelijke certificering komt voort uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels uit november 2015. De Onderzoeksraad constateerde dat de bestaande kwaliteitslabels, zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen, te weinig garantie boden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.