EW11 cover 600
21 februari 2018

Wettelijke certificeringsregeling voor cv-installateurs op hoofdlijnen

cv-installateur-aan-het-werk-275

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat vanaf medio 2019 alleen gecertificeerde cv-installateurs gasverbrandingsinstallaties mogen plaatsen en onderhouden. Uneto-VNI heeft een e-mailmeldpunt opengesteld kwaliteit@technieknederland.nl waar installateurs hun reacties op het voorstel kwijt kunnen.

Uneto- VNI oordeelt dat de wettelijke certificeringsregeling voor een hoger kwaliteitsniveau zorgt en het aantal koolmonoxideongevallen kan terugdringen. Wél mist de brancheorganisatie duidelijkheid over de praktische consequenties voor de installateur. Daarnaast denkt zij dat een publiekscampagne van de overheid nodig is om consumenten bewust te maken dat zij werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties alleen nog mogen laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

Concurrentie

Positief is Uneto-VNI ook over de ruimte die certificerende instellingen krijgen om met elkaar te concurreren. Hierdoor dalen de certificeringskosten, want de betaalbaarheid voor met name kleinbedrijf en zzp-er blijft een punt van zorg. Verder ziet Uneto-VNI de voorstellen die zij heeft gedaan voor de opleidingseisen nog niet terug in de regeling en vindt ze dat de specifieke problemen bij collectieve rookgasafvoersystemen (in gestapelde bouw) vragen om een aparte certificeringsregeling.

Alles op een rij

Op de website van Uneto-VNI  zet de brancheorganisatie de hoofdlijnen van het wetsvoorstel op een rij. Een belangrijk punt daarin zijn de kosten voor de installateur, zoals voor de voorbereiding en aanvraag van het procescertificaat, de bijscholingskosten en de extra kosten die gepaard gaan bij het volgens de regels installeren van de gasinstallaties.

Reactiemogelijkheid

De overheid heeft het wetsvoorstel openbaar gemaakt. Er kan tot 28 februari aanstaande worden gereageerd. Uneto-VNI heeft een e-mailmeldpunt opengesteld kwaliteit@technieknederland.nl waar u kunt melden wat u vindt van de voorgestelde wettelijke certificeringsregeling en welke knelpunten en verbeterpunten u ziet.

Lees hier de informatie over de wetswijziging.