EW06 Omslag 600
3 september 2020

Wijk bij Duurstede maakt werk van wijkgerichte warmtetransitie

Gemeente zet Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) in bij realisatie duurzaamheidsambities

woonpas klein

Gemeenten hebben van de overheid de opdracht gekregen om regie te nemen over een wijkgerichte aanpak voor warmtetransitie, maar beschikken over te weinig instrumenten om dit te faciliteren. Wijk bij Duurstede is de eerste gemeente die de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) inzet. Met deze regeling hebben gemeenten een instrument in handen om grip te krijgen op de realisatie van de lokale opgelegde wijkgerichte warmtetransitie.

Nederlandse gemeenten kunnen sinds kort gebruik maken van de GVR om woningeigenaren te ondersteunen in de verduurzaming van de eigen woning. De verduurzamingsmaatregelen worden binnen deze regeling bekostigd via de gemeentelijke baatbelasting. In het vakblad E&W schreven we hier eerder over in het artikel ‘Woonpas verduurzaamt via vrijwillige gemeentebelasting’

Maandlastenneutraliteit

‘De regeling voorziet in de behoefte van woningeigenaren aan een toegankelijke verduurzamingsoplossing op basis van maandlastenneutraliteit, zonder dat zij daarvoor een lening hoeven af te sluiten’, zo stelt Dick Dekker van De Woonpas, initiatiefnemer van de GVR. ‘Gemeenten hebben behoefte aan instrumenten om de woningverduurzaming te faciliteren en te monitoren. De GVR helpt hen op weg.’

PBL-rapport

Dekker reageert daarmee ook op het recente rapport ‘Woonlasten koopwoningen verduurzamen’ van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarover deze website onlangs berichtte. Daarin concludeert het PBL dat verduurzaming met de huidige investeringslasten en regelingen voor woningeigenaren niet rendabel is. Dekker vindt dat de conclusie van het PBL een eenzijdig beeld geeft. ‘Er wordt in het rapport uitgegaan van een energie-neutrale verduurzaming inclusief een vaak onrendabele warmtepomp. In dat geval krijg je het natuurlijk niet sluitend.’

Juiste instrumentarium

Gemeenten beschikken volgens Dekker niet over het juiste instrumentarium om het aan hen opgelegde beleid uit te kunnen voeren. ‘Energieneutraliteit voor bestaande woningen is op korte termijn te ambitieus en bovendien niet noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen. De Woonpas nodigt daarom de centrale en lokale overheden uit om samen te werken aan de verduurzaming van particuliere woningen middels de GVR.’

Aan de slag in Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede is de eerste gemeente die de GVR inzet. Inmiddels worden de eerst 170 woningen geïnspecteerd. Wethouder Marchal van Wijk bij Duurstede: ‘Wij hebben als gemeente van de overheid de opdracht gekregen om regie te nemen over een wijkgerichte aanpak voor warmtetransitie, maar hier geen tools voor gekregen. De GVR is een instrument dat de gemeente daadwerkelijk grip geeft op de realisatie van de lokale opgelegde wijkgerichte warmtetransitie. Ze biedt woningeigenaren bovendien ondersteuning en uitzicht op een verduurzaamde woning zonder zelf te moeten investeren. We geloven dat de GVR gemeenten in Nederland echt helpt bij het realiseren van de door de overheid opgelegde duurzaamheidsambities.’

Lees ook:

Over de GVR

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) zorgt ervoor dat woningeigenaren -vooral aan de onderkant van de markt - moeten lenen voor verduurzaming. Met de GVR worden integrale isolatie en zonnepanelen gecombineerd om maandlastenneutraal te verduurzamen. De kosten voor de verduurzamingsmaatregelen worden verspreid over 30 jaar en via de baatbelasting door de woningeigenaar betaald. De baatbelasting rust op de woning, waardoor deze bij verkoop van de woning overgaat op de nieuwe woningeigenaar. Door deze overdraagbaarheid loopt de huidige woningeigenaar geen investeringsrisico.’