EW06 Omslag 600
17 februari

Woningtekort aanpakken en (bestaande) woningen duurzamer maken

Actieagenda Wonen

actieagenda.JPG

Een unieke coalitie van 34 organisaties presenteert een ambitieuze Actieagenda Wonen. In tien jaar tijd wil de wooncoalitie een miljoen betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen bouwen en bestaande woningen verduurzamen.

De coalitie van organisaties wil dat we de tijd van hervormen en bezuinigen achter ons laten. Initiatiefnemer is Martin van Rijn, voorzitter van Aedes: ‘Veel te veel mensen in Nederland wachten op een huis. We maken ons zorgen over kwetsbare wijken en bewoners die soms andere hulp en zorg nodig hebben dan voor hen beschikbaar is. De urgentie is hoog. Daarom hebben wij met 34 organisaties gekeken wat wij de komende jaren kunnen doen en zijn daarbij tot de grens van onze mogelijkheden gegaan. Deze brede wooncoalitie wil samen met het volgende kabinet de plannen snel gaan uitvoeren.’

Verduurzaming

Techniek Nederland is een van 34 partijen die de agenda heeft opgesteld. ‘Verduurzaming is een cruciaal onderdeel van de Actieagenda’, zegt voorzitter Doekle Terpstra. ‘De installatiesector moet een belangrijke rol spelen om de 100.000 nieuwbouwwoningen die we de komende tien jaar elk jaar moeten neerzetten, te voorzien van een duurzame energievoorziening.’

Halvering aardgasverbruik

Ook in de bestaande bouw voorziet de Actieagenda in grootschalige verduurzaming. Waar mogelijk worden woningen aardgasvrij gemaakt. Terpstra: ‘In veel gevallen is dat nog niet mogelijk. Daar kiezen we voor een tussenstap met hybride warmtepompen. Zo halveren we het aardgasverbruik. Op een later moment worden de woningen dan alsnog aardgasvrij gemaakt.’

Minister voor Wonen

De Actieagenda Wonen is een veelomvattend en ambitieus plan, gedragen door 34 partijen die actief zijn op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn. De wooncoalitie vraagt bij het volgende kabinet financiële steun, verbetering van investeringscondities en een aantal nieuwe beleidsmaatregelen. Een actieve rol van het Rijk op de woningmarkt is een belangrijke voorwaarde om het plan te doen slagen. Een minister voor Wonen moet de uitvoering van het plan coördineren, vinden de opstellers.

ondertekenaars.JPGDe 34 ondertekenaars van de Actieagenda Wonen

Actieagenda

De 34 bij de actieagenda betrokken partijen zijn actief op het terrein van wonen, bouwen, zorg en welzijn. Ze vertegenwoordigen uiteenlopende belangen, maar slaan voor dit doel de handen ineen. De Actieagenda Wonen wordt breed gedragen en biedt oplossingen voor de komende tien jaar.

Download hier de volledige Actieagenda Wonen