EW03 cover 600
31 oktober 2018

Zonnewaaier: dak én grond zijn nodig

Knipselzonnewaaier.JPG

Holland Solar introduceert de zonnewaaier. Deze waaier geeft het benodigde ruimtegebruik aan van zonnepanelen, noodzakelijk voor de energietransitie. Zonne-energie op al deze oppervlakten is tegelijk nodig, zo vindt Holland Solar.

Er is geen reden om bijvoorbeeld te wachten met het ontwikkelen van zonne-energie op grond, totdat de daken vol liggen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat rijk en gemeenten inventariseren wat er op daken en op verweesde gronden mogelijk is en daar een actief beleid op voeren. Het klimaat vraagt om snelle actie op alle gebieden.

Landbouwgrond

De Zonnewaaier geeft aan dat verstandig en ruimhartig ontwikkelen van zonne-energie op gebouwen én grond nodig zijn. Naast daken, infrastructurele ruimte en grond met lage waarde, is tijdelijk en beperkt gebruik van landbouwgrond juist mogelijk en nodig. Voorwaarde is dat deze mogelijkheden goed ingepast worden in het landschap en in de samenleving.

Knelpunten opheffen

Al eerder gaf Holland Solar aan dat we in 2050 maximaal 0,5% van het landbouwareaal tijdelijk nodig zullen hebben (0,2% in 2030), als we de knelpunten voor het ontwikkelen in de gebouwde omgeving opheffen. Holland Solar roept gemeenten op niet te terughoudend te zijn met toestaan van zonneparken op landbouwgrond en andere gronden, als deze goed ingepast zijn in het landschap en in de samenleving. Dit kan via een tijdelijke bestemmingswijziging onder voorwaarden. Holland Solar is ervan overtuigd dat er oplossingen zijn die werken voor zowel de zonne-energiesector als overheid en burger.

Niet in natuurgebieden

Voor alle duidelijkheid: Holland Solar is geen voorstander van het plaatsen van zonneparken in natuurgebieden. Er is genoeg ruimte om zonne-energie elders op te wekken.