EW11 cover 600
31 januari 2019

Zorglocaties Pameijer voorlopig legionellaveilig

foto-unica webV.l.n.r. Andre van der Veen (Directeur Unica Rotterdam), Carla Bijl (Adviseur V&F Pameijer) en Arend Vreugdenhil (Bestuurder Pameijer)

Unica Building Services gaat de drinkwaterveiligheid verzorgen bij de Rotterdamse zorginstelling Pameijer. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever zorgt het installatiebedrijf dat de ruim 150 locaties van Pameijer volledig “legionellaproof” zijn.

Het gaat hier om zowel prioritaire instellingen als niet-prioritaire (zorgplicht) locaties. Unica start met het beoordelen van de kwaliteit en veiligheid van alle huidige installaties en stelt voor de prioritaire installaties een risicoanalyse en beheersplan op. Daarnaast zorgt Unica voor de periodieke beheersmaatregelen, controles en advies bij technische aanpassingen.

Minimaliseren beheertaken

Belangrijk doel van de samenwerking is de beheerstaken op het gebied van legionellapreventie voor de 2.400 lokale (zorg)medewerkers te minimaliseren. Pameijer ondersteunt mensen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Vanuit 150 woonvormen, buurtcirkels, werkplekken en ontwikkelcentra helpt Pameijer kwetsbare mensen met psychosociale, psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke beperking bij opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten.