EW04 Omslag 600
8 maart 2022

Opmars warmtepomp noopt tot update Kleintje CV

kleintje.JPG

De verduurzaming van huizen versnelt. Warmtepompen zijn niet meer weg te denken, en ook bouwkundige verbeteringen aan woningen hebben invloed op het functioneren van het cv-systeem. Tijd voor een update van ISSO-Kleintje Individuele centrale verwarmingsinstallaties in woningen.

Het ISSO-kleintje Individuele centrale verwarmingsinstallaties in woningen biedt professionals veel hulp bij het installeren en onderhouden van cv-installaties. Ook voor advisering van cv-installaties biedt de publicatie nuttige kennis. Toen de publicatie in 2006 voor het eerst verscheen bepaalden alleen nog gasgestookte cv-ketels en aansluitingen op de stadsverwarming de eisen voor cv-installaties. De komst van de warmtepomp heeft die eisen veranderd. In combinatie met bouwkundige verbeteringen aan woningen, zoals betere isolatie en kierdichting, heeft dat gezorgd voor heel anders functionerende cv-systemen. Tijd voor een update van het ISSO-Kleintje dat ook rekening houdt met nieuwe of aangepaste wetgeving en kwaliteitseisen.

In dit nieuwe Kleintje heeft ISSO ook het regelen van het klimaat per ruimte beschreven. Met moderne thermostaatknoppen en zoneregelaars is het comfort voor bewoners en werknemers flink te vergroten. De vraag naar apart te regelen ruimtes groeit.

Installaties achter de opwekker

Het zwaartepunt in het vernieuwde “Kleintje” ligt bij de installaties achter de opwekker. Andere onderwerpen die in Kleintje CV aan bod komen, zijn:

  • Installatieconcepten met warmtepomp, cv-ketel en warmtenet;
  • Het benodigde vermogen bepalen en dimensionering van het afgiftesysteem;
  • Selectie (LT) radiatoren/ convectoren en vloerverwarming;
  • Waterzijdig inregelen;
  • Luchtdoorlatendheid testen en infraroodmetingen;
  • Ventilatie;
  • Beveiliging en drukverlies;
  • Aandachtspunten verduurzaming.