EW07 omslag 600
21 maart 2023

Overschotten en tekorten hernieuwbare stroom wisselen elkaar af in 2030

opslagVijf belangrijke markten voor elektrische opslag: 1 residentiële opslag, 2 peakshaving, 3 mobiele opslag, 4 handel/netdiensten, 5 elektrisch vervoer. (foto: DNE Research)

Een significant deel van de hernieuwbare elektriciteit in 2030 zal worden opgewekt op momenten dat er niet genoeg binnenlandse vraag is. Die conclusie trekt Daan Jansen op de website www.solar365.nl op basis van het begin februari gepubliceeerde Nationaal Solar Trendrapport 2023.

Jansen is hoofdonderzoeker bij Dutch New Energy Research. In de door DNE opgestelde scenario’s kan flexibel vermogen de mismatch van vraag en hernieuwbaar aanbod bijna halveren. Daarbij zullen de marginale kosten van gascentrales (en dus de gasprijs) en het niveau van elektrificatie bepalen of en hoe rendabel zonnestroom is in 2030. De scenario’s van het elektriciteitssysteem in 2030 kennen volgens de onderzoeker nog veel onzekerheden. ‘Voor zonnestroomvermogen zal toekomstig beleid en (onverwachte) marktontwikkelingen een doorslaggevende rol spelen’, zo schrijft hij op de website.

Andere vormen van flexibiliteit zijn nodig

Toch staat het volgens hem vast dat de beweging naar een duurzaam betrouwbaar elektriciteitssysteem is ingezet. ‘In de toekomst worden conventionele gascentrales steeds minder gebruikt, en dat betekent minder conventionele flexibiliteit om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Wind- en zonnestroomvermogen kunnen namelijk niet zoals gascentrales de vraag volgen, maar zijn afhankelijk van het weer. Om toch de klimaatdoelen te halen zijn dus andere vormen van flexibiliteit nodig, zoals opslag van stroom in batterijen en de omzetting van overtollige groene stroom in warmte (power-to-heat) en waterstof (power-to-hydrogen). Ook gedragsveranderingen van consumenten en bedrijven bij hun energiegebruik moeten worden gestimuleerd om stroomtekort of juist netcongestie te voorkomen.