Omslag_EW05 600
14 maart 2022

Parkstad Inspecties is eerste SCIOS Scope 14 gecertificeerde inspectiebedrijf

web certificaat-scios-scope-14-parkstad-inspecties-kiwaLinks Etiënne Hochs (algemeen directeur Parkstad Inspecties) en rechts Rutger de Lange (lead auditor Kiwa)

Parkstad Inspecties is na een succesvolle externe audit door Kiwa gecertificeerd voor SCIOS Scope 14, en is hiermee het eerste inspectiebedrijf van Nederland dat SCIOS Scope 14 inspecties mag uitvoeren.

De nieuwe SCIOS Scope 14 is het gevolg van de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III), waarin systeemeisen voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen worden voorgeschreven. Deze richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving in de vorm van het Bouwbesluit.

Ruimteverwarmingssystemen vanaf 70 kW

SCIOS Scope 14 richt zich op ruimteverwarmingssystemen vanaf 70 kW en heeft als doel gebouweigenaren bewust te maken van het energieverbruik van hun gebouw en de installatie en stimuleert hen om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiermee wordt bijgedragen aan de Europese klimaatdoelstellingen die zijn geformuleerd om emissies voor 2030 te reduceren.

Geslaagde audit

Parkstad Inspecties doorstond de audit van Kiwa, een onafhankelijke certificerende instelling. Rutger de Lange, lead auditor, bij Kiwa stelde vast dat zowel het managementsysteem alsook de inspecteurs voldoen aan de gestelde eisen. ‘Met dit internationaal erkend bewijs levert Parkstad Inspecties de klant een bewijs van kwaliteit van de organisatie.’ Etiënne Hochs, algemeen directeur bij Parkstad Inspecties noemt de nieuwe certificering een grote meerwaarde. ‘Dit bevestigt dat wij onze zaken op orde hebben, aan alle wet- en regelgeving voldoen en garant staan voor de hoogwaardige kwaliteit die we leveren.’

SCIOS scope 14

De SCIOS Scope 14 certificering sluit daarnaast goed aan bij de andere SCIOS-certificeringen waarover Parkstad Inspecties beschikt, namelijk de SCIOS Scopes 1 t/m 7 voor de inspectie van stooktoestellen en brandstoftoevoerleidingen en de SCIOS Scopes 8, 9, 10 en 12 voor de inspectie van het elektrisch materieel. Daarnaast is Parkstad Inspecties al bevoegd voor het uitvoeren van de EPBD III inspecties aan ruimtekoelsystemen. Door deze combinatie kan het inspectiebedrijf inspecties aan verwarming en koeling in gebouwen gelijktijdig uitvoeren.