EW07 omslag 600
31 oktober 2022

Pensioenfonds PMT belegt 1 miljard in schone energie

UV05337-web

PMT gaat 600 miljoen euro extra investeren in hernieuwbare energieprojecten in Nederland, België en Duitsland. Denk daarbij aan windenergie, zonne-energie en energieopslag. De investering is goed voor de verduurzaming, draagt bij aan de werkgelegenheid en helpt tevens mee aan het rendement van het pensioengeld dat door de werknemers in diezelfde sector wordt ingelegd.

PMT ziet dat een ommezwaai van fossiele energie naar schone energie cruciaal is voor een duurzame economie. Deze energietransitie vraagt om inspanningen van alle kanten: het bedrijfsleven, de overheid, consumenten en ook van grote beleggers zoals PMT. De 600 miljoen die het pensioenfonds nu investeert komt bovenop de eerdere 382 miljoen euro die al was belegd in infrastructuurprojecten die direct bijdragen aan de energietransitie. In totaal belegt PMT nu dus bijna een miljard euro direct in schone energie.

Economische kansen

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT, ziet veel economische kansen in de groeiende sector van duurzame energie. ‘De bij ons aangesloten werkgevers werken al aan of dragen bij aan de energietransitie. Zij ontwikkelen producten zoals warmtepompen, isolatie, zonne-energie en windmolens. We vinden het belangrijk om met dit soort investeringen niet alleen bij te dragen aan de weg naar schone energie, maar ook aan de toekomstige werkgelegenheid in de techniek.’

Breed duurzaamheidsbeleid

De beleggingen in hernieuwbare energie dragen direct bij aan de energietransitie. De productie van schone energie en de daarmee bespaarde CO2-uitstoot zijn meetbaar. Het fonds valt onder artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Alleen beleggingsproducten die zich specifiek richten op het behalen van een duurzaamheidsdoel vallen onder artikel 9. Alle investeringen voldoen aan een breder duurzaamheidsbeleid. Zo wordt ook rekening gehouden met de impact op de lokale gemeenschap, biodiversiteit en sociale componenten als banengroei. Ten aanzien van biodiversiteit wordt bijvoorbeeld bij de constructie van een windmolenpark gekeken naar de impact op de omgeving. Indien nodig worden er maatregelen getroffen om negatieve effecten te beperken (bijvoorbeeld het stilleggen van een windmolenpark bij een vogeltrek of geluiddempende maatregelen tijdens de bouw).

Eerder dit jaar ging PMT als aandeelhouder in gesprek met alle 44 beursgenoteerde bedrijven in de olie- en gassector die het in de portefeuille heeft. Ook werd contact gezocht met de 8 nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Middels de aandeelhoudersgesprekken wil PMT de bedrijven ertoe bewegen hun CO2-uitstoot sneller te reduceren.

Lees hier verder over deze uitbreiding van het engagementprogramma van PMT