Omslag_EW05 600
6 oktober 2022

Powercrumbs gaat alle kruimels rest-energie verzamelen

Power crumnbs web

Gashouders werkte de afgelopen jaren als startup aan een nieuwe oplossing om biogas uit rioolafval met een container te vervoeren naar duurzame bouwprojecten in de regio. Dat was eerder te lezen in het artikel Gashouders brengt biogas uit rioolslib naar de bouwplaats in E&W installatietechniek. Onder een nieuwe naam, Powercrumbs, wil de voormalige startup dit transportconcept gaan opschalen en ook restjes van andere duurzame energieproducenten per container naar de juiste plek gaan brengen.

De afgelopen 3 jaar werkte Gashouders samen met waterschappen en bouwbedrijven aan een nieuwe oplossing om biogas uit rioolafval in te zetten voor duurzame bouwprojecten in de regio. Begin 2022 leverde het bedrijf in Renkum de eerste installatie af die biogas aftapt op de  Rioolwaterzuiveringsinstallatie. De RWIZ wint meer biogas (600.000 m3) uit het rioolslib dan het kan benutten in een wkk die het omzet in elektriciteit en warmte. Het overtollige biogas werd daarom altijd afgefakkeld. Zo was te lezen in het artikel Gashouders brengt biogas uit rioolslib naar de bouwplaats in E&W Installatietechniek.

Overschotten verdelen

Met de nieuwe aanpak behoedt Powercrumbs het biogas voor dat lot door overtollig gas af te tappen en onder hoge druk op te slaan in containers die worden geleverd als brandstof voor bouwprojecten in de regio. ‘Per jaar worden tientallen miljoenen kuubs biogas weggegooid. Powercrumbs verwacht de komende jaren met een landelijke uitrol al het restbiogas van waterschappen in te kunnen zetten voor schone bouwenergie’, zegt directeur Pieter Mans die vindt dat het niet bij die toepassing hoeft te blijven. ‘Vandaar ook de naamsverandering. Met het transportconcept dat we ontwikkelden kunnen we ook andere duurzame energieproducenten helpen die met “overschotten” zitten.’

Sluiten circulaire ketens

Powercrumbs gaat daarvoor samenwerken met producenten, toeleveranciers en afnemers om circulaire ketens te sluiten en alle restjes duurzame energie te verzamelen, op te slaan en de beste bestemming te geven. Mans: ‘Alle beetjes opgeteld maken het verschil. Door alle kruimels te gebruiken die anderen laten liggen, ontketenen we een ware rest-gas revolutie.’