EW07 omslag 600
27 juli 2021

Praat mee over BRL K11008 voor zon-pv op platte en hellende daken

K11008.JPG

Kiwa heeft een nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld voor certificering van kleinschalige pv-systemen op daken. Het gaat om systemen die worden aangesloten op het laagspanningsnet met een aansluitwaarde van maximaal 3 x 80A. Tot 30 augustus is het mogelijk commentaar te geven op de concept-BRL.

De nieuwe beoordelingsrichtlijn -BRL K11008- is van toepassing op installaties die bestaan uit losse panelen op platte en hellende daken. De richtlijn geldt niet voor indaksystemen of voor zonnepanelen die zijn geïntegreerd in gevels, beglazing of dakpannen.

Erkenningsregeling InstallQ

Techniek Nederland en Holland Solar benadrukken dat er al jaren een breed gedragen erkenningsregeling is van InstallQ. Er is dan ook geen directe behoefte aan een certificeringsregeling voor kleinschalig zon-pv. Toch adviseren beide brancheorganisaties om uw commentaar op de tekst van de BRL in te dienen. Zo zorgen we ervoor dat ook deze regeling zoveel mogelijk aansluit op de beroepspraktijk.

Mail uw commentaar

U kunt uw commentaar op de BRL K11008 mailen naar Bas van Galen van Kiwa, bas.van.galen@kiwa.com. Maak daarvoor gebruik van het commentaarblad