Omslag_EW05 600
11 september 2023

Praktische kennis in Kleintje Water volledig geactualiseerd

kleintje Water

ISSO Kleintje Water is volledig geactualiseerd. Het naslagwerk is bestemd voor de monteur en installateur bij het adviseren, realiseren en onderhouden van sanitaire installaties, toegespitst op verbouwingen en renovaties in de woningbouw.

Het Kleintje Water behandelt vrijwel alle werkzaamheden die nodig zijn voor het aanpassen en uitbreiden van sanitaire installaties in woningen. Buiten de vereiste kennis voor de sanitaire installaties, besteedt het Kleintje ook aandacht aan werkzaamheden die tegelijkertijd nodig zijn, zoals: bouwkundige aanpassingen, riolering, verwarming en ventilatie. Ook elektrotechnische aspecten, zoals voeding, veiligheid, potentiaalvereffening en aarding komen in de nieuwe uitgave uitgebreid aan de orde.

Meer duurzame technieken

De actualisatie van de inhoud richt zich vooral op duurzame technieken die erbij zijn gekomen sinds de vorige uitgave uit 2012. Zo is het werken met hybride warmtepompen en afleversets is in deze periode sterk toegenomen, maar bijvoorbeeld ook de douche-wtw werd in de oude uitgave nog niet behandeld. Verder is er ook aandacht voor de bacteriologische aangroeipotentie in relatie tot de materiaalkeuze. Kies je bepaalde soorten kunststof leidingsystemen, weet dan wat de risico’s zijn ten opzichte van bijvoorbeeld koper.

Eenduidige en toegankelijke teksten

Een andere belangrijke aanpassing is dat het woordgebruik in het boekje in lijn is gebracht met de regelgeving. De begrippen en vaktermen zijn nu volledig in overeenstemming met hoe ze in het Drinkwaterbesluit, de NEN-normen en Waterwerkbladen worden benoemd. Daarnaast is de inhoud van het Kleintje voorbereid op de Wet kwaliteitsborging, die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt. Daarvoor is een opleverprotocol voor het installatiegebonden dossier opgenomen in het Kleintje.