EW07 omslag 600
24 februari 2023

Prefab meterkast in ruwbouwfase

Meepraten over herziening NTA 8769

meterkast herziening NTA

In april 2023 start de herziening van NTA 8769. In deze NTA staan afspraken over de aansluiting van meterkasten in de ruwbouwfase. NEN roept belanghebbenden op een bijdrage te leveren aan de herziening.

NTA 8769 stamt uit 2020 en beschrijft functionele, technische en administratieve aspecten om meterkasten van nieuwbouwwoningen eerder in het proces aan te sluiten; namelijk direct nadat de fundering en vloer zijn gerealiseerd. Na drie jaar is er behoefte om de NTA op punten te verduidelijken, te verbeteren en het toepassingsgebied uit te breiden.

Minder tijdelijke bouwaansluitingen

Werken volgens de NTA heeft voordelen voor bouwbedrijven, infra-aannemers, netbeheerders en de toekomstige bewoners omdat de aansluitprocessen efficiënter, veiliger en eerder kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast zijn de aansluitingen voor water, elektriciteit en media hiermee ook tijdens de bouw beschikbaar, waardoor minder tijdelijke bouwaansluitingen nodig zijn.
De eisen in NTA 8769 gelden in aanvulling op de eisen in NEN 2768 voor aanleg van (reguliere) meterruimten. In 2021 is KIWA BRL K22007 verschenen die de kwaliteitsborging van de afspraken in NTA 8769 regelt.

Meepraten?

Nen wil en de NTA 8769 nog vóór de bouwvakantie inhoudelijk afronden. Belanghebbende partijen die willen meepraten over de herziening van de NTA kunnen zich tot 4 april 2023 aanmelden via bouw@nen.nl onder vermelding van 'NTA 8769'. De eerste vergadering vindt plaats op 24 april 2023.

Praktijkervaringen met NTA

De Stichting Mijn Aansluiting is een samenwerkingsverband van netbeheerders. Zij wil het aanvragen en beheren van aansluitingen op nutsvoorzieningen efficiënter en klantvriendelijker organiseren. Daarvoor voerde het in 2022 een evaluatie uit onder hun aangesloten netbeheerders. Dit heeft een aantal bevindingen opgeleverd die de Stichting wil verwerken in de NTA.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • de NTA ook toepasbaar maken voor aansluiting van minder dan vijf woningen (serie) en voor meterkasten met een warmte-aansluiting;
  • het opnieuw vaststellen van de maximale bouwtijd;
  • actualiseren van de beschreven processen waar deze niet meer actueel zijn;
  • verwijzing naar KIWA BRL K22007 opnemen;
  • verduidelijken van de NTA ten aanzien van taakverdeling en terminologie;
  • toevoegen van een gebruikers-/beheerinstructie.