EW06 Omslag 600
8 februari 2024

Preworxs en Hollander Techniek winnen Techniek Inclusief Award 2024

Finalisten-Techniek- Inclusief-Award-lowres2

Preworxs en Hollander Techniek mogen zich twee jaar lang de meest inclusieve ondernemingen in de installatiebranche noemen. Tijdens de VSK Beurs waren deze twee installatiebedrijven de winnaars van de eerste Techniek Inclusief Award. Jan IJzerman, plaatsvervangend directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, reikte de Awards uit.

De Award is een initiatief van Techniek Nederland, Wij Techniek, SER Diversiteit in Bedrijf en de Goldschmeding Foundation). Zij onderstrepen het belang van diversiteit en inclusie bij bedrijven in de installatiesector. Onderzoeken laten namelijk zien dat bedrijven waar mensen werken met uiteenlopende achtergronden, genders, leeftijden, nationaliteiten, religies en voorkeuren, beter presteren. Bedrijven met een inclusief personeelsbeleid maken niet alleen meer omzet en winst, de tevredenheid bij medewerkers is ook groter. 

Arbeidsmarkt heeft afstand tot medewerker

De deelnemers aan de Techniek Inclusief Award 2024 waren verdeeld in twee categorieën: MKB en Groot. In de categorie mkb wees de jury Preworxs aan als winnaar. Om een bredere groep werknemers aan te trekken, past Preworxs binnen het bedrijf de functies aan op de competenties van potentiële medewerkers. Of, zoals commercieel manager Johan Bogert van prefabbouwer Preworxs het verwoordde: ‘er zijn geen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt; de arbeidsmarkt heeft een afstand tot de medewerkers.’ De andere genomineerden waren Nijhof Groep en Niyata Energy. Binnen de Nijhof Groep leidt de Salland Tech Academy mensen met uiteenlopende achtergronden op voor de installatiebranche. Het bedrijf werkt daarbij samen met het onderwijs, de brancheorganisatie en bedrijven in de regio. Niyata Energy biedt leer-werktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

10+ op overdraagbaarheid

Juryvoorzitter Tanja Loeff-Hageman gaf aan dat de jury bij de inzendingen speciaal lette op de “overdraagbaarheid” van de maatregelen om inclusiviteit te bevorderen. Op dat punt scoorde winnaar Hollander Techniek in de categorie Groot volgens haar dan ook een 10+. ‘Wat Hollander Techniek doet is een blauwdruk van hoe andere bedrijven in de installatiebranche hun inclusiviteitsbeleid kunnen vormgeven’, aldus Loeff. Het bedrijf is er met behulp van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, een advieswerkgroep en coaches onder meer in geslaagd het aantal vrouwelijke monteurs in opleiding te vergroten. Breman en Unica waren de andere genomineerden. Breman Installatiegroep heeft een netwerkgroep Diversiteit & Inclusie in het leven geroepen, die ervoor zorgt dat binnen het bedrijf iedereen, in alle lagen van de organisatie, aandacht heeft voor het thema en er actief mee bezig blijft. De andere genomineerde, Unica, wil met het platform Unique het aantal vrouwen binnen het bedrijf in 2025 verdubbelen. Unique omvat onder meer een mentorprogramma voor vrouwen, workshops en trainingen.

Jury

De jury van de Techniek Inclusief Award 2024 bestond uit drie leden met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van diversiteit. Tanja Loeff-Hageman is vicevoorzitter van Techniek Nederland en directeur van Tibo-Veen. Sahar Yadegari is directeur-bestuurder van VHTO, het expertisecentrum voor genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Het derde jurylid, Seyit Yeyden, is managing partner van de Beroepentuin, een leer-werkconcept waar werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid voor banen in de techniek en de zorg.