Omslag_EW05 600
7 juli 2021

PvE Frisse Scholen opgefrist

PvE Frisse Scholen 2021

Zes jaar na het eerste Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen ligt er een nieuwe versie. Deze 2021-versie sluit aan op de veranderde wet- en regelgeving voor energie (BENG) en heeft nog meer aandacht voor fijnstof en temperatuur- en daglichteisen.

Het PvE Frisse Scholen 2021 volgt de nieuwste inzichten op het gebied van binnenmilieu. Scholen en ontwerpers kunnen weer eenvoudiger met de nieuwe eisen werken. Een belangrijke toevoeging aan het vernieuwde PvE is het thema fijnstof onder het kopje luchtkwaliteit. ‘Bouw geen scholen op locaties met een slechte luchtkwaliteit’, is de boodschap. Voor scholen die al op plekken met een slechte luchtkwaliteit staan, beperken richtlijnen de blootstelling zoveel mogelijk’

Temperatuur- en daglichteisen

Adviseur Froukje van Dijken van bba binnenmilieu dat het PvE vernieuwde in opdracht van RVO vertelt: ‘Om beter aan te sluiten bij de beleving van de temperatuur in scholen, zijn de temperatuureisen aangepast en gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. Ook de eisen aan daglicht sluiten nu beter aan bij het Bouwbesluit en internationale daglichtnormen. Voorheen hoorden we van ontwerpers dat de daglichteisen lastig te halen waren. Dat is hiermee opgelost.’

Urgentie voor comfort en gezondheid

Waar Van Dijken ook trots op is, is de nadrukkelijke aandacht voor kwaliteitsborging. ‘Dat is nu binnen het nieuwe PvE een apart thema. In het ontwerp- en bouwproces gaat dit helaas nog steeds geregeld mis. Focus op monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties creëert hopelijk meer urgentie voor het comfort en de gezondheid in schoolgebouwen’, aldus Van Dijken.