Omslag_EW05 600
30 juli 2021

PvE Gezonde Kantoren 2021 nu beschikbaar!

Cover PvE Gezonde Kantoren Update 2021-web

Langzamerhand bereiden we ons voor op een terugkeer naar kantoor. Maar hoe zorgen we dat we terugkomen in een gezond kantoor? Met het onlangs geactualiseerde Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren krijgt een gebouweigenaar handvatten om een gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend binnenklimaat te waarborgen.

Regels en eisen voor kantoorgebouwen waren er altijd al, maar nu zijn deze overzichtelijk bij elkaar gebracht in een document. Het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren is ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, Platform Duurzame Huisvesting, RVO en TVVL. Uitgangspunt is dat bij nieuwbouw en renovaties van kantoren vooraf eisen worden geformuleerd waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren.

Vier onderdelen

Het PvE bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid, waarbij voor elk onderdeel wordt gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C). Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering.

Cover PvE Gezonde Kantoren Update 2021

Programma van Eisen Gezonde Kantoren downloaden? Je vindt het onder andere op de websites van Platform Binnenklimaat bij https://www.binnenklimaattechniek.nl/kenniscentrum/publicaties/