Omslag_EW05 600
3 januari 2023

Recordopbrengst wind- en zonnestroom in 2022

18 procent minder CO2-uitstoot

ontwikkeling-wind-en-zonnestroom

Het aandeel van wind- en zonnestroom in de elektriciteitsmix steeg van 27,2 TWh in 2021 naar 34,4 TWh in 2022. Dat is een stijging van maar liefst 25 procent. Het percentage wind- en zonnestroom in de elektriciteitsmix komt daarmee op 34,4 % van het totaal. Dat blijkt uit een data-analyse van energiebedrijf Zonneplan, op basis van cijfers van energiedataleverancier EnAppSys.

In totaal wekten windturbines en zonnepanelen 34,4 terawattuur (TWh) aan CO2-vrije vrije stroom op, goed voor ruim een derde van de totale elektriciteitsmix. Omdat gascentrales afgelopen jaar 6 TWh minder stroom produceerden dan in 2021, nam de CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsproductie met ruim 18 procent af.

Groene stroom voor 13,7 miljoen huishoudens

De hoeveelheid wind- en zonnestroom die in 2022 werd opgewekt staat gelijk aan het jaarverbruik van 13,7 miljoen huishoudens, uitgaande van een jaarverbruik van 2.479 kWh (Milieu Centraal). Dat getal valt in de praktijk nog hoger uit, omdat huishoudens door de gestegen prijzen in totaal 7 % minder (7,5 TWh) energie zijn gaan gebruiken.

Minder kolen en gas nodig

Zonnepanelen maakten in 2022 de sterkste groei door. Wekten ze in 2021 nog 11 procent van alle elektriciteit op, afgelopen jaar was dat al 16 procent. Het aandeel van windturbines steeg van 15 naar 18 procent. De kans is groot dat met name zonne-energie in 2023 hard zal blijven groeien, omdat de interesse in zonnepanelen nog altijd groot is. Veel huishoudens die ze afgelopen jaar bestelden zien ze vanwege de drukte bovendien pas komend jaar geïnstalleerd worden.

Ruim 18 procent minder CO2-uitstoot

Doordat er minder stroom nodig was en de stroom die we wel gebruikten vaker opgewekt werd door emissievrije bronnen, daalde de totale CO2-uitstoot van de elektriciteitsmix volgens berekeningen van Zonneplan met 18,3 procent (7,4 miljoen ton). Ter vergelijking: dat staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 3,3 miljoen dieselauto’s.