EW06 Omslag 600
21 juli 2022

Remeha schenkt 93 laptops aan Amsterdamse Lukasschool

Remeha-educatiefonds

Nog net voor de zomervakantie overhandigden Remeha en het Jeugdeducatiefonds 93 laptops aan de Amsterdamse Lukasschool. Met deze laptops kunnen de leerlingen na de zomer direct aan de slag om hun schoolopdrachten ook via de computer uit te voeren.

De gift past in de vierjarige samenwerkingsovereenkomst die de fabrikant in 2020 tekende met het Jeugdeducatiefonds. Samen willen zij basisscholen helpen bij talentontwikkeling van leerlingen door hulpmiddelen en programma’s aan te bieden. Met deze hulpmiddelen moeten alle kinderen, ongeacht hun thuissituatie, zich zo breed mogelijk kunnen ontplooien.

Interesse in techniek wekken

Mariëtte Doornekamp van Remeha: ‘Het is ontzettend waardevol om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de interesse in de techniek en de keuze voor een technische opleiding en werkomgeving.’ Sebastiaan van Huet, directeur Lukasschool ziet dat het voor te veel Amsterdamse kinderen moeilijk is om goed mee te komen op school. Oorzaken zijn onder andere een taalachterstand, een lastige thuissituatie of de opleiding van de hun ouders. ‘Zonder hulp lopen deze kinderen een achterstand op die bijna niet meer in te halen is. De Lukasschool werk al jaren hard aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen en trekt hierin samen op met het Jeugdeducatiefonds. Wij zijn dan ook blij met de donatie van de laptops door Remeha’, aldus Van Huet.

Forse instroom noodzakelijk

De energietransitie vereist een forse instroom van jongeren die een carrière in de techniek ambiëren. Om deze reden heeft Remeha als doel om, samen met scholen, de techniekthema’s binnen scholen verder te ontwikkelen en te stimuleren en daardoor bij jongeren enthousiasme voor techniek op te wekken. Het aanbieden van de laptops is volgens Remeha-directeur Arthur van Schayk een onderdeel van een praktische invulling, waardoor leerlingen zich makkelijker kunnen verdiepen in de techniekthema’s. ‘Investeringen nu en in de toekomst zijn hard nodig om goed en voldoende personeel op te leiden en de ambities rond de klimaatdoelstellingen te realiseren’, aldus Van Schayk.