EW07 omslag 600
24 juni 2024

Rob van Bergen transformeerde Isso in platform voor digitale kennisontwikkeling

rob en michel

Met ingang van 1 september neemt Rob van Bergen (links) afscheid als directeur van Isso. Sinds 2010 was hij naar buiten toe het gezicht van de organisatie. Michel Verkerk (rechts) die de afgelopen periode met Van Bergen de tweekoppige directie vormde, is zijn opvolger.

De transformatie van het kennisinstituut van de installatiesector naar een platform voor digitale kennisontwikkeling ziet Van Bergen als zijn belangrijkste prestatie in de 15 jaar dat hij werkte voor Isso. De lancering van kennisplatform BouwZo, deze zomer, is in zijn ogen een eerste afronding van dit proces en daarmee een natuurlijk moment om het stokje over te dragen. ‘Bij mijn komst was Isso nog het kennisinstituut van de installatiesector dat jaarlijks verschillende publicaties uitbracht, vrijwel altijd op papier. Langzaam maar gestaag hebben we koers gezet naar een digitale wereld. Daarbij kozen we een werkwijze die zich richt op digitale kennisontwikkeling en de mogelijkheid om kennis permanent up-to-date te houden.’

BouwZo

Een belangrijk moment in die nieuwe koers is de lancering van BouwZo, het nieuwe kennisplatform voor de bouw en installatiewereld. ‘Na een aantal jaren met Isso Open te hebben gewerkt en geëxperimenteerd, beseften we dat we een nieuw en breed, kennisplatform moesten ontwikkelen. De platformen die marktpartijen aanbieden, voldoen namelijk niet aan onze wensen en vooral niet aan de wensen van onze partners in de bouw- en installatiekolom. De ambitie en het doel van BouwZo is om niet alleen de kennis van Isso, maar ook van vele andere leveranciers, zoals InstallQ of het Rijksvastgoedbedrijf, beschikbaar te stellen. Dat is gelukt.’

Verbreding werkveld

Naast de omslag naar digitale kennisontwikkeling zorgde Van Bergen ook dat het werkveld van Isso flink is verbreed. ‘In 2018 kwam het portfolio van SBRCURnet op ons pad. Wij zagen direct in dat hun portfolio een goede match kon zijn voor ons kennisinstituut. Installatietechniek, bouw en bouwfysica gaan steeds meer in elkaar op. De verduurzaming van ons vastgoed zorgt daarvoor, maar ook zaken als circulariteit, BIM en energieprestatieadvisering.’ Voor Van Bergen is de bouwwereld momenteel, als het gaat om kennisaanbod, nog steeds erg versnipperd. Hij hoopt dat de bouw zich de komende jaren steeds meer aansluit bij BouwZo om al die eilandjes via één platform te ontsluiten voor de professionals in onze sector.