EW07 omslag 600
29 augustus 2022

Rookgasafvoeren bij hogere temperaturen

NPR 2758 en NPR 2759 aangepast

rookgas

Het ministerie van BZK, NEN en leveranciers van rookgasafvoeren krijgen regelmatig vragen over rookgasafvoeren van toestellen die worden gestokt op hogere temperaturen, zoals op hout, pellets, kolen en olie. NEN heeft daarom NPR 2758 en 2759 aangepast.

NPR 2758 is de praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer en verbrandingslucht-toevoer en veilig gebruik van verbrandingstoestellen voor vaste of vloeibare brandstoffen. Deze praktijkrichtlijn ondersteunt de praktijk met toelichtingen en praktische oplossingen. Er is ook aangegeven welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij is ook aandacht voor (brand)veiligheid en gezondheid, aansluitend bij de eisen in het Bouwbesluit 2012. Het gaat hier om installaties met CE-gemarkeerde producten. Anders dan de bekende NPR 3378-reeks (voor gasinstallaties) behandelt NPR 2758 de niet-gasgestookte installaties.

NPR 2759 is de praktijkrichtlijn voor in het werk te realiseren rookgasafvoer van verbrandingstoestellen ongeacht het type brandstof. Deze praktijkrichtlijn geeft handvatten voor situaties waarbij niet of niet geheel gebruik kan worden gemaakt van installatie-instructies van fabrikanten die voor reguliere CE-gemarkeerde producten beschikbaar zijn. CE-gemarkeerde producten moeten volgens de Europese regelgeving vergezeld zijn van algemene instructies voor een veilige inbouw. Het kan voorkomen dat die instructies niet volledig op de Nederlandse bouwregelgeving zijn afgestemd. Met de NPR 2759 in de hand kunnen de schoorsteenbouwer en de toestelinstallateur zelf de verantwoordelijkheid nemen en controleren of aan de eisen van de Nederlandse bouwregelgeving wordt voldaan. In de volksmond wordt zo’n installatie een custom-built systeem genoemd.

Webtool: Werken met NPR 3378 Gasinstallaties

Hoewel deze beide praktijkrichtlijnen niet, of slechts ten dele, betrekking hebben op gasinstallaties zijn er toch sterke relaties met de normen en praktijkrichtlijnen voor gasinstallaties. Daarom is besloten dat deze beide NPR’s binnenkort ook zullen worden opgenomen in de bekende webtool ‘Werken met NPR 3378’ https://www.werkenmetnpr3378.nl/.