EW06 Omslag 600
4 december 2023

Ruimte zat voor renderende zonnepanelen

Terugverdientijd nog maar 6 jaar

UV05480

Werd nog maar een maand geleden de stormbal gehesen in de zonnepanelenmarkt door de aankomende afbouw van de salderingsregeling en heffingen op teruggeleverde energie; nieuwe berekeningen van Milieu Centraal wijzen uit dat de hoge stroomprijs en lagere prijzen van de panelen leiden tot een terugverdientijd van slechts 6 jaar. En dat is 2 jaar korter dan de voorlichtingsorganisatie begin dit jaar nog berekende. 

De al jaren boven de markt hangende eventuele afbouw van de salderingsregeling na 2025 en de heffingen op teruggeleverde energie leidden nog maar kortgeleden tot onrust in installatieland. De onzekerheid bij consumenten leidde volgens zonnepaneleninstallateurs tot een volumedaling van maar liefst 90 %, zo zeiden zij tijdens het Grote Techniek Debat van Techniek Nederland.
Een maand later hangt de vlag er toch weer anders bij. Zonnepanelen blijken de afgelopen maanden, mede door de vraaguitval, fors in prijs gedaald. Deze normalisering leidt volgens de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal tot een aanschafprijs van 5.000 euro (zonder btw) voor een set van 10 panelen. Vorig jaar was dat nog 7.500 euro. ‘Daardoor is investeren in zonnepanelen zowel voor het klimaat als voor de portemonnee weer een aantrekkelijke keuze, vooral door de lange levensduur (25 jaar)’, zo zegt Mariken Stolk, expert duurzame energie van Milieu Centraal in een persbericht.

6 procent rente

De daling van de aanschafprijs zorgt ervoor dat de terugverdientijd van zonnepanelen op 6 jaar komt. Dat is 2 jaar korter dan Milieu Centraal begin dit jaar berekende. De voorlichtingsorganisatie heeft in die berekening ook rekening gehouden met de afbouw van de salderingsregeling. Stolk: ‘Onze berekeningen laten zien dat mensen die nu zonnepanelen aanschaffen gunstig uit zijn. Ook met afbouw van salderen. En als zij een terugleverheffing moeten betalen tot het moment dat de afbouw van salderen start, wordt de terugverdientijd slechts een half jaar langer. Een investering in zonnepanelen levert een rendement op dat te vergelijken is met een rente van 6 procent op een spaarrekening.

Volop ruimte

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is de aanschaf van zonnepanelen door de gedaalde prijzen en hogere rendementen van de panelen en de nog steeds hoge elektriciteitsprijs interessanter dan ooit. ‘Ik verwacht dat de vraag naar zonnepanelen weer fors zal toenemen. De tijdelijke terugval in de markt zou wel eens snel voorbij kunnen zijn. Want er is nog heel veel ruimte voor zonnepanelen; op daken van woningen, maar óók op bedrijfspanden.’

Uitgangspunten bij de berekening

In de berekening van de terugverdientijd rekent Milieu Centraal voor 2024 met een stroomprijs van 37 cent per kilowattuur. Voor 2025-2040 hanteert zij een stoomprijs per jaar gebaseerd op prognoses van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), gemiddeld is dat 25 cent. Ook gaat Milieu Centraal er van uit dat de salderingsregeling vanaf 2025 stapsgewijs wordt afgebouwd en dat er een terugleververgoeding van 10 cent per kilowattuur geldt. De aanschafprijs is gebaseerd op de kostenkentallen energiebesparende maatregelen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).